logo
OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTORA W REFERACIE FINANSOWYM W URZĘDZIE GMINY W CHYBIUURZĄD GMINY W CHYBIU
43-520 CHYBIE, UL. BIELSKA 78

WÓJT GMINY CHYBIE

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Chybiu w pełnym  wymiarze  czasu pracy

Wymagane wykształcenie

     wyższe ekonomiczne, wyższe o kierunku rachunkowości lub średnie ekonomiczne

Wymagania niezbędne:

·          obywatelstwo polskie

·          pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie w pełni z praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

·          stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

·          nieposzlakowana opinia,

·          co najmniej 3-letni staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego lub 6-letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego,

·          znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o samorządzie gminnym

·          znajomość obsługi komputera w tym w szczególności: edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych oraz korzystania z sieci Internet.

Wymagania dodatkowe:

     umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,

     dyspozycyjność,

     wysoka kultura osobista

     umiejętność pracy w zespole

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

     prowadzenie księgowości analitycznej budżetu Gminy,

·          prowadzenie księgowości syntetycznej budżetu Gminy,

·          zadania wynikające z ustawy o rachunkowości oraz o finansach publicznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

     kopie* dokumentów potwierdzających wykształcenie,

·          kopie* świadectw pracy,

     kopie* dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje

·          oświadczenie o niekaralności

     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

     oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,

     życiorys i list motywacyjny                          

Dokumenty należy złożyć w terminie od 18 do 25 kwietnia 2007r. w Urzędzie Gminy w Chybiu (biuro nr 7, I piętro) w godzinach pracy urzędu.

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna. O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze przewiduje się zastosowanie techniki naboru polegającej na: rozmowach kwalifikacyjnych oraz sprawdzeniem wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej na stanowisku pracy.

Oferty, które nie spełniają warunków formalno – prawnych będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
(0-33) 8561096 w.20

* oryginały dokumentów do wglądu

 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF222.8 KB POBIERZOgłoszenie o naborze2007-04-03 15:09:03204

Autor : 
Zredagował(a) : Krzysztof Krzempek
Data wprowadzenia : 2007-04-03 15:05:55
Data ostatniej modyfikacji : 2007-04-03 15:21:26
Liczba wyświetleń : 987

Redaktor  Data modyfikacji 
Krzysztof Krzempek  03.04.2007 14:18pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  03.04.2007 14:17pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  03.04.2007 14:14pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  03.04.2007 14:12pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  03.04.2007 14:10pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  03.04.2007 14:08pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  03.04.2007 14:07pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  03.04.2007 14:05pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 2002020