logo
RADA GMINY » ZAWIADOMIENIA » SESJE RADY GMINY
ZAWIADOMIENIE o zwołaniu XIV Sesji Rady Gminy ChybieZapraszam na SESJĘ RADY GMINY CHYBIE, która odbędzie się w dniu
29 stycznia 2008 r. (wtorek) o godz. 17.00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Chybiu przy ul. Bielskiej 51

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Chybie.
4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie Wójta z działalności i o podjętych zarządzeniach między kolejnymi sesjami.
7. Sprawozdanie z działalności komisji Rady.
8. Wystąpienia gości zaproszonych oraz mieszkańców Gminy.
9. Informacja dotycząca realizacji zadania "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gminie Chybie".
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2008.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/203/02 Rady Gminy Chybie z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Chybie.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu Realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Chybie".
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej związanej z podziałem nieruchomości.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej związanej z wybudowaniem infrastruktury technicznej.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru założenia stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Śląska Cieszyńskiego.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2008 r..
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy.
21. Zaopiniowanie propozycji oraz zajęcie stanowiska w sprawie zwolnień podatkowych z zakresu pomocy de minimis.
22. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
23. Wolne wnioski i informacje.
24. Zamknięcie obrad sesji.

Informując o powyższym zapraszam do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Chybie
Mirosław Wardas

Autor : 
Zredagował(a) : Krzysztof Krzempek
Data wprowadzenia : 2008-02-14 15:34:41
Data ostatniej modyfikacji : 2008-02-14 15:36:58
Liczba wyświetleń : 914

Redaktor  Data modyfikacji 
Krzysztof Krzempek  14.02.2008 14:34pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 2038420