logo
RADA GMINY » ZAWIADOMIENIA » SESJE RADY GMINY
ZAWIADOMIENIE o zwołaniu XV Sesji Rady Gminy ChybieZapraszam na SESJĘ RADY GMINY CHYBIE, która odbędzie się w dniu
19 lutego 2008 ( wtorek) o godz. 17.00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Chybiu przy ul. Bielskiej 51

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Chybie.
4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie Wójta z działalności i o podjętych zarządzeniach między kolejnymi sesjami.
7. Sprawozdanie z działalności komisji Rady.
8. Wystąpienia gości zaproszonych oraz mieszkańców Gminy.
9. Zajęcie stanowiska w sprawie możliwości skorzystania z prawa pierwokupu gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Cukrowni i Rafinerii Chybie.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2008 r.
11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad sesji.

Informując o powyższym zapraszam do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Chybie
Mirosław Wardas

Autor : 
Zredagował(a) : Krzysztof Krzempek
Data wprowadzenia : 2008-02-14 15:39:29
Data ostatniej modyfikacji : 2008-02-14 15:39:29
Liczba wyświetleń : 857licznik odwiedzin: 2042778