logo
RADA GMINY » ZAWIADOMIENIA » SESJE RADY GMINY
ZAWADOMIENIE o zwołaniu XIX Sesji Rady Gminy ChybieZapraszam na SESJĘ RADY GMINY CHYBIE, która odbędzie się w dniu  8 lipca  2008 ( wtorek) o godz. 1700 w Gminnym Ośrodku Kultury w Chybiu przy ul. Bielskiej 51

z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Chybie.

4.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

5.    Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

6.    Sprawozdanie Wójta z działalności i o podjętych zarządzeniach między kolejnymi sesjami.

7.     Sprawozdanie z działalności komisji Rady.

8.     Wystąpienia gości zaproszonych oraz mieszkańców Gminy.

9.     Informacja dotycząca realizacji zadania "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gminie Chybie".

10. Informacja dotycząca realizacji zadania "modernizacja stadionu sportowego"

11.  Informacja dotycząca osiągnięć sportowych młodzieży w Gminie Chybie

12.  Założenia do projektu zasad dotyczących przyjmowania darowizn gruntów na cele publiczne, w szczególności pod drogi.

13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Chybiu.

14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązania i likwidacji Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie.

15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

16.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwały dotyczące dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Chybie, dla ludności.

17.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/243/06 Rady Gminy Chybie z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe.

18.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielania stypendiów uczniom.

19.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bielsko- Biała na realizację zadania: "rozbudowa pomnika na Cmentarzu Komunalnym w Bielsku - Białej-Kamienicy upamiętniającego walczących z okupantem niemieckim na terenie Ziemi Bielskiej Żywieckiej i Cieszyńskiej.

20.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2008 r.

21.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

22.  Wolne wnioski i informacje.

23.  Zamknięcie obrad sesji.

         Informując o powyższym zapraszam do udziału w sesji.

 

 

Autor : 
Zredagował(a) : Katarzyna Jamińska-Holisz
Data wprowadzenia : 2008-06-26 11:52:48
Data ostatniej modyfikacji : 2008-06-26 12:17:21
Liczba wyświetleń : 785

Redaktor  Data modyfikacji 
Katarzyna Jamińska-Holisz  26.06.2008 11:10pokaż tą wersję
Katarzyna Jamińska-Holisz  26.06.2008 10:52pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 1994696