logo
RADA GMINY » ZAWIADOMIENIA » SESJE RADY GMINY
ZAWADOMIENIE o zwołaniu XX Sesji Rady Gminy ChybieZapraszam na SESJĘ RADY GMINY CHYBIE, która odbędzie się 16 września 2008 (wtorek) o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Chybiu przy ul. Bielskiej 51

z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Chybie.
4.Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.
5.Informacja o realizacji uchwał RG podjętych na poprzedniej sesji.
6.Sprawozdanie Wójta z działalności i o podjętych zarządzeniach między kolejnymi sesjami.
7.Sprawozdanie z działalności komisji Rady.
8.Wystąpienia gości zaproszonych oraz mieszkańców Gminy.
9.Informacja dotycząca realizacji zadania "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gminie Chybie".
10.Informacja dotycząca realizacji zadania "modernizacja stadionu sportowego"
11.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2008 roku.
12.Przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi złożonej przez mieszkańca Gminy Chybie na postępowanie firmy zajmującej się odkomarzaniem.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Promocji Gminy Chybie na lata 2009-2014.         
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Chybie przedszkoli publicznych.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Cieszyn zadania w zakresie doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego nauczycieli.
16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Chybie.
17.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/202/2002 Rady Gminy w Chybiu z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, wniesienia majątku, objęcia udziałów w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z/s w Ustroniu.
19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2008 r.
20.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
21.Wolne wnioski i informacje.
22.Zamknięcie obrad sesji.
 
Informując o powyższym proszę o udział w sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wardas
Autor : 
Zredagował(a) : Katarzyna Jamińska-Holisz
Data wprowadzenia : 2008-09-11 13:58:02
Data ostatniej modyfikacji : 2008-09-11 14:13:37
Liczba wyświetleń : 824

Redaktor  Data modyfikacji 
Katarzyna Jamińska-Holisz  11.09.2008 13:10pokaż tą wersję
Katarzyna Jamińska-Holisz  11.09.2008 13:09pokaż tą wersję
Katarzyna Jamińska-Holisz  11.09.2008 13:02pokaż tą wersję
Katarzyna Jamińska-Holisz  11.09.2008 13:01pokaż tą wersję
Katarzyna Jamińska-Holisz  11.09.2008 12:59pokaż tą wersję
Katarzyna Jamińska-Holisz  11.09.2008 12:58pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 1994713