logo
RADA GMINY » ZAWIADOMIENIA » SESJE RADY GMINY
ZAWADOMIENIE o zwołaniu XXI Sesji Rady Gminy ChybieZapraszam na SESJĘ RADY GMINY CHYBIE, która odbędzie się w dniu 21 października  2008 ( wtorek) o godz. 1700
w Gminnym Ośrodku Kultury w Chybiu przy ul. Bielskiej 51


z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Chybie.
4.Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.
5.Informacja o realizacji uchwał RG podjętych na poprzedniej sesji.
6.Sprawozdanie Wójta z działalności i o podjętych zarządzeniach między kolejnymi sesjami.
7.Sprawozdanie z działalności komisji Rady.
8.Wystąpienia gości zaproszonych oraz mieszkańców Gminy.
9.Informacja na temat złożenia oświadczeń majątkowych za 2007 r.
10.Informacja dotycząca realizacji zadania "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gminie Chybie".
11.Informacja dotycząca realizacji zadania "modernizacja stadionu sportowego"
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów na 2009 rok oraz zakresu udzielonych zwolnień.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na 2009 rok.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek opłaty od posiadania psów, zasad ustalania, poboru i terminów płatności tej opłaty na 2009 rok.
16.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/73/2007 Rady Gminy Chybie z dnia 4 września 2007 roku w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych, ustalenia źródeł dochodów własnych jednostek budżetowych i określenia ich przeznaczenia.
17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Chybie z organizacjami pozarządowymi w roku 2009.
18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Skoczów.
19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chybiu.
20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia o przekazanie mienia ogólnonarodowego (państwowego) na rzecz Gminy .
21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej "Srebrna Cieszynianka".
22.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2008 r.
23.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
24.Wolne wnioski i informacje.
25.Zamknięcie obrad sesji.

Informując o powyższym zapraszam do udziału w sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wardas

Autor : 
Zredagował(a) : Katarzyna Jamińska-Holisz
Data wprowadzenia : 2008-10-07 11:46:43
Data ostatniej modyfikacji : 2008-10-07 12:10:40
Liczba wyświetleń : 762

Redaktor  Data modyfikacji 
Katarzyna Jamińska-Holisz  07.10.2008 10:53pokaż tą wersję
Katarzyna Jamińska-Holisz  07.10.2008 10:46pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 1999451