logo
OGŁOSZENIA
Zarządzenie Nr 273/WG/2012 Wójta Gminy Chybie z dnia 20 grudnia 2012 r.Zarządzenie Nr 273/WG/2012

Wójta Gminy Chybie

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w 2013 r. zadania własnego Gminy Chybie 

w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/308/2010 Rady Gminy Chybie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Chybie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 8, poz. 116) - Wójt Gminy Chybie

zarządza, co następuje: 

§ 1. 

1.       Przeprowadzić konkurs na realizację w 2013 r. zadania własnego Gminy Chybie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

2.       Warunki konkursu, o którym mowa w ust. 1 określa ogłoszenie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych. 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA DOSTĘPNA W AKTUALNOŚCIACH NA STRONIE www.chybie.pl

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF1587.7 KB POBIERZZarządzenie Nr 273/WG/2012 Wójta Gminy Chybie z dnia 20 grudnia 2012 r.2012-12-28 13:23:42100
.PDF267.4 KB POBIERZWniosek2012-12-28 13:24:0487

Autor : 
Zredagował(a) : Krzysztof Krzempek
Data wprowadzenia : 2012-12-28 13:21:45
Data ostatniej modyfikacji : 2012-12-28 13:21:45
Liczba wyświetleń : 535licznik odwiedzin: 1996722