logo
RADA GMINY » SKŁAD RADY
VII KADENCJA
Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy, rozpatrującym i rozstrzygającym na sesjach wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, statutem gminy i innymi ustawami szczególnymi. Rada Gminy w Chybiu liczy 15 radnych. Odbywa sesje zwyczajne w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesje Rady odbywają się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu, ul. Bielska 51. W obecnej VII kadencji, która obejmuje lata 2014-2018, Rada Gminy działa w następującym składzie:
 
Przewodniczący: Leszek JOSEK
e-mail:
rada@chybie.pl
adres: 43-520 Chybie, ul. Bielska 78
telefon: 33 856 10 96, wewn. 36
dyżur w Biurze Rady, pokój nr 22
we wtorki od 15.00 do 17.00
 
Wiceprzewodniczący: Piotr GMUZDEK
e-mail:
rada@chybie.pl
adres: 43-520 Chybie, ul. Bielska 78
telefon: 33 856 10 96, wewn. 36

Radni:
Janusz Mirosław
Krzempek Krzysztof
Nowrotek Ireneusz
Ochodek Grzegorz
Puchalik Marcin
Siąkała Artur
Strządała Sebastian
Szczypka Jan
Wardas Mirosław
Waleczek Janusz
Węglorz Marek
Wójcikiewicz Wiesław
Zieliński Rafał

-----------------------------------------------------------------------------

Komisja Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej

Ireneusz Nowrotek - Przewodniczący Komisji
Strządała Sebastian - Z-ca Przewodniczącego
Mirosław Wardas - członek
Janusz Waleczek - członek
Marek Węglorz - członek
Rafał Zieliński - członek

-----------------------------------------------------------------------------
Komisja Przestrzegania Prawa, Spraw Socjalnych i Ochrony Zdrowia

Rafał Zieliński - Przewodniczący Komisji
Krzysztof Krzempek - Z-ca Przewodniczącego
Mirosław Wardas - członek
Marcin Puchalik - członek
Marek Węglorz - członek

-----------------------------------------------------------------------------
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Wiesław Wójcikiewicz - Przewodniczący Komisji
Krzysztof Krzempek - Z-ca Przewodniczącego
Marcin Puchalik - członek
Artur Siąkała - członek
Jan Szczypka - członek

-----------------------------------------------------------------------------
Komisja Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Leśnej

Sebastian Strządała - Przewodniczący Komisji
Grzegorz Ochodek - Z-ca Przewodniczącego
Ireneusz Nowrotek - członek
Mirosław Wardas - członek
Artur Siąkała - członek
Jan Szczypka - członek

-----------------------------------------------------------------------------
Komisja Rewizyjna

Janusz Waleczek - Przewodniczący Komisji
Wiesław Wójcikiewicz - Z-ca Przewodniczącego
Grzegorz Ochodek - członek
Mirosław Janusz - członek

-----------------------------------------------------------------------------
Komisja Regulaminowa
W sład Komisji Regulaminowej wchodzą Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady oraz przewodniczący stałych Komisji Rady.


Autor : 
Zredagował(a) : Jacek Janusz
Data wprowadzenia : 2014-12-02 10:27:27
Data ostatniej modyfikacji : 2016-07-14 10:13:11
Liczba wyświetleń : 320

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Janusz  30.06.2016 12:04pokaż tą wersję
Jacek Janusz  23.02.2016 14:11pokaż tą wersję
Jacek Janusz  11.12.2014 10:41pokaż tą wersję
Jacek Janusz  10.12.2014 13:38pokaż tą wersję
Jacek Janusz  10.12.2014 13:35pokaż tą wersję
Jacek Janusz  02.12.2014 09:31pokaż tą wersję
Jacek Janusz  02.12.2014 09:31pokaż tą wersję
Jacek Janusz  02.12.2014 09:30pokaż tą wersję
Jacek Janusz  02.12.2014 09:30pokaż tą wersję
Jacek Janusz  02.12.2014 09:28pokaż tą wersję
Jacek Janusz  02.12.2014 09:27pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 1967553