logo
RADA GMINY » SKŁAD RADY
VIII KADENCJA 


Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy, rozpatrującym i rozstrzygającym na sesjach wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, statutem gminy i innymi ustawami szczególnymi. Rada Gminy w Chybiu liczy 15 radnych. Odbywa sesje zwyczajne w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesje Rady odbywają się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu, ul. Bielska 51. W obecnej VII kadencji, która obejmuje lata 2018-2023, Rada Gminy działa w następującym składzie:
 

Przewodniczący: Piotr GMUZDEK
e-mail:
rada@chybie.pl
adres: 43-520 Chybie, ul. Bielska 78
telefon: 33 856 10 96, wewn. 36
dyżur w Biurze Rady, pokój nr 22
we wtorki od 14.30 do 16.30
 

Wiceprzewodniczący: Janusz WALECZEK
e-mail:
rada@chybie.pl
adres: 43-520 Chybie, ul. Bielska 78
telefon: 33 856 10 96, wewn. 36

Radni:

1. Piotr Gmuzdek   
2. Janusz Waleczek  
3. Wojciech Ciupka          
4. Mirosław Janusz   
5. Krzysztof Krzempek                                         
6. Ireneusz Nowrotek                      
7. Grzegorz Ochodek                     
8. Marcin Puchalik                                                
9. Maria Pisarek           
10. Sławomir Soboszek           
11. Artur Śmieja   
12. Jan Szczypka      
13. Marek Węglorz            
14. Wiesław Wójcikiewicz           
15. Krzysztof Żerdka 

________________________________________________________


Rada powołuje ze swego grona stałe komisje.


Komisja Rewizyjna: 1. Artur Śmieja - Przewodniczący Komisji

 2. Mirosław Janusz - Z-ca Przewodniczącego

 3. Wojciech Ciupka - Członek

 4. Maria Pisarek - Członek

 5. Krzysztof Żerdka - Członek


Komisja Społeczna: 1. Wiesław Wójcikiewicz- Przewodniczący Komisji

 2. Grzegorz Ochodek - Z-ca Przewodniczącego

 3. Maria Pisarek - Członek

 4. Sławomir Soboszek - Członek

 5. Jan Szczypka - Członek


Komisja Gospodarki: 1. Grzegorz Ochodek - Przewodniczący Komisji

 2. Marek Węglorz - Za-ca Przewodniczącego

 3. Wojciech Ciupka - Członek

 4. Artur Śmieja - Członek

 5. Krzysztof Żerdka - CzłonekKomisja Budżetu: 1. Mirosław Janusz - Przewodniczący Komisji

 2. Krzysztof Krzempek - Za-ca Przewodniczącego

 3. Marcin Puchalik - Członek

 4. Ireneusz Nowrotek - Członek

 5. Marek Węglorz - Członek

 6. Wiesław Wójcikiewicz - Członek


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: 1. Krzysztof Krzempek - Przewodniczący Komisji

 2. Marcin Puchalik - Za-ca Przewodniczącego

 3. Ireneusz Nowrotek - Członek

 4. Sławomir Soboszek - Członek

 5. Jan Szczypka - Członek


Komisja Regulaminowa: 1. Mirosław Janusz - Przewodniczący Komisji

 2. Wiesław Wójcikiewicz - Z-ca Przewodniczącego

 3. Piotr Gmuzdek - Członek

 4. Krzysztof Krzempek - Członek

 5. Grzegorz Ochodek - Członek

 6. Artur Śmieja - Członek

 7. Janusz Waleczek - Członek


 

 

Autor : 
Zredagował(a) : Jacek Janusz
Data wprowadzenia : 2018-11-22 14:47:17
Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-05 16:20:36
Liczba wyświetleń : 295

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Janusz  05.02.2019 15:19pokaż tą wersję
Jacek Janusz  05.02.2019 15:08pokaż tą wersję
Jacek Janusz  05.02.2019 15:07pokaż tą wersję
Jacek Janusz  05.02.2019 15:05pokaż tą wersję
Jacek Janusz  01.02.2019 07:43pokaż tą wersję
Jacek Janusz  12.12.2018 06:51pokaż tą wersję
Jacek Janusz  23.11.2018 09:49pokaż tą wersję
Jacek Janusz  23.11.2018 09:48pokaż tą wersję
Jacek Janusz  23.11.2018 09:48pokaż tą wersję
Jacek Janusz  23.11.2018 09:47pokaż tą wersję
Jacek Janusz  23.11.2018 09:41pokaż tą wersję
Jacek Janusz  22.11.2018 13:51pokaż tą wersję
Jacek Janusz  22.11.2018 13:50pokaż tą wersję
Jacek Janusz  22.11.2018 13:48pokaż tą wersję
Jacek Janusz  22.11.2018 13:48pokaż tą wersję
Jacek Janusz  22.11.2018 13:47pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 3049291