logo
RADA GMINY
RADA GMINY CHYBIE - VIII KADENCJARada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy, rozpatrującym i rozstrzygającym na sesjach wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, statutem gminy i innymi ustawami szczególnymi. Rada Gminy Chybie liczy 15 radnych. Sesje Rady odbywają się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu, ul. Bielska 51.


Przewodniczący: Piotr GMUZDEK
e-mail:
rada@chybie.pl
adres: 43-520 Chybie, ul. Bielska 78
telefon: 33 856 10 96, wewn. 36
dyżur w Biurze Rady, pokój nr 22
we wtorki od 14.30 do 16.30
 

Wiceprzewodniczący: Janusz WALECZEK
e-mail:
rada@chybie.pl
adres: 43-520 Chybie, ul. Bielska 78
telefon: 33 856 10 96, wewn. 36

 


Obsługę Biura Rady Gminy prowadzi:
inspektor Barbara Kurcius
adres: 43-520 Chybie, ul. Bielska 78
e-mail: rada@chybie.pl
telefon: 033 856 10 96 wewn. 36, faks 033 852 26 36
godziny urzędowania: w godzinach pracy Urzędu


 

Autor : 
Zredagował(a) : Jacek Janusz
Data wprowadzenia : 2007-03-16 15:11:37
Data ostatniej modyfikacji : 2019-03-15 11:59:00
Liczba wyświetleń : 345

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Janusz  01.02.2019 07:43pokaż tą wersję
Jacek Janusz  22.11.2018 13:33pokaż tą wersję
Jacek Janusz  28.11.2016 06:33pokaż tą wersję
Jacek Janusz  28.11.2016 06:33pokaż tą wersję
Jacek Janusz  22.03.2007 11:05pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  16.03.2007 14:23pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  16.03.2007 14:18pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  16.03.2007 14:17pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  16.03.2007 14:16pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  16.03.2007 14:12pokaż tą wersję
Krzysztof Krzempek  16.03.2007 14:11pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 3049353