logo
RADA GMINY » PROTOKOŁY
Z POSIEDZEŃ KOMISJI

Komisja Rewizyjna (kadencja 2018-2023)
Więcej »
Komisja Społeczna (kadencja 2018-2023)
Więcej »
Komisja Gospodarki (kadencja 2018-2023)
Więcej »
Komisja Budżetu (kadencja 2018-2023)
Więcej »
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (kadencja 2018-2023)
Więcej »
Komisja Regulaminowa (kadencja 2018-2023)

Więcej »Komisja Przestrzegania Prawa, Spraw Socjalnych i Ochrony Zdrowia (kadencja 2014-2018)
Więcej »
Komisja Rewizyjna (kadencja 2014-2018)
Więcej »
Komisja Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Leśnej (kadencja 2014-2018)
Więcej »
Komisja Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej (kadencja 2014-2018)
Więcej »
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (kadencja 2014-2018)
Więcej »licznik odwiedzin: 3134495