logo
RADA GMINY
STRATEGIA ROZWOJU

Strategia Rozwoju Gminy Chybie
Więcej »
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Gminy Chybie na lata 2015-2025"
Więcej »
Ogłoszenie o konsultacach społecznych projektu strategii rozwoju gminy Chybie na lata 2015-2025
Więcej »
Zarządzenie Nr 74/WG/15 Wójta Gminy Chybie z dnia 05.05.2015 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Chybie na lata 2015-2025".
Więcej »
Uchwała nr XX/145/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 16 października 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/203/02 Rady Gminy w Chybiu z dnia 14 marca 2002r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Chybie
Więcej »
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/209/05 Rady Gminy Chybie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Chybie na lata 2006-2009
Więcej »
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Chybie na lata 2005-2006 z perspektywą do 2013
Więcej »licznik odwiedzin: 3134484