logo
AKTY NORMATYWNE
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

Uchwała nr XXII/190/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2017 rok

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.6888 Ogłoszony: 2016-12-15

Więcej »
Uchwała nr XXII/184/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.6887 Ogłoszony: 2016-12-15

Więcej »
Uchwała nr XXII/181/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.6886 Ogłoszony: 2016-12-15

Więcej »
Uchwała nr XXII/180/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji...

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.6885 Ogłoszony: 2016-12-15

Więcej »
Uchwała nr XXI/175/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.5409 Ogłoszony: 2016-10-31

Więcej »
Uchwała nr XXI/170/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chybiu

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.5408 Ogłoszony: 2016-10-31

Więcej »
Uchwała nr XXI/169/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chybiu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji...

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.5407 Ogłoszony: 2016-10-31

Więcej »
Uchwała nr XXI/168/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.5406 Ogłoszony: 2016-10-31

Więcej »
Uchwała nr XXI/167/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów oraz zakresu udzielania zwolnień

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.5405 Ogłoszony: 2016-10-31

Więcej »
Uchwała nr XX/163/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.4798 Ogłoszony: 2016-09-26

Więcej »
Uchwała nr XX/161/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 20 września 2016 r. zmianiająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.4797 Ogłoszony: 2016-09-26

Więcej »
Uchwała nr XX/160/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.4796 Ogłoszony: 2016-09-26

Więcej »
Uchwała nr XX/159/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych osiągających..

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.4795 Ogłoszony: 2016-09-26

Więcej »
Uchwała nr XIX/156/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.4078 Ogłoszony: 2016-07-19

Więcej »
Uchwała nr XIX/150/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 12 lipca 2016 r. zmieniającą uchwałę Nr VII/39/2011 Rady Gminy Chybie z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.4077 Ogłoszony: 2016-07-19

Więcej »
Uchwała nr XIX/149/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych osiągających...

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.4076 Ogłoszony: 2016-07-19

Więcej »
Uchwała nr XIX/148/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Gminy Chybie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.4075 Ogłoszony: 2016-07-19

Więcej »
Uchwała nr XVII/138/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.3413 Ogłoszony: 2016-06-22

Więcej »
Uchwała nr XVII/135/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.3412 Ogłoszony: 2016-06-22

Więcej »
Uchwała nr XV/128/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli...

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.2494 Ogłoszony: 2016-05-05

Więcej »
Uchwała nr XV/127/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują...

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.2493 Ogłoszony: 2016-05-05

Więcej »
Uchwała nr XV/125/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.2492 Ogłoszony: 2016-05-05

Więcej »
Uchwała nr XV/121/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.2491 Ogłoszony: 2016-05-05

Więcej »
Uchwała nr XV/120/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia..

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.2490 Ogłoszony: 2016-05-05

Więcej »
Uchwała nr XV/119/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej 1 szt. dęba

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.2489 Ogłoszony: 2016-05-05

Więcej »
Uchwała nr XV/117/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Chybie obręb Frelichów obejmującego tereny...

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.2466 Ogłoszony: 2016-05-04

Więcej »
Uchwała nr XIV/113/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.1650 Ogłoszony: 2016-03-14

Więcej »
Uchwała nr XIV/112/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej 1 szt. dęba stanowiącego pomnik przyrody

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.1649 Ogłoszony: 2016-03-14

Więcej »
Uchwała nr XIV/111/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej 3 szt. dębów stanowiących pomniki przyrody

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.1648 Ogłoszony: 2016-03-14

Więcej »
Uchwała nr XIV/110/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli...

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.1647 Ogłoszony: 2016-03-14

Więcej »
Uchwała nr XIV/109/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.1646 Ogłoszony: 2016-03-14

Więcej »
Uchwała nr XIII/103/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.700 Ogłoszony: 2016-02-01

Więcej »
Uchwała nr XIII/98/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej lub publicznego...

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.699 Ogłoszony: 2016-02-01

Więcej »
Uchwała nr XII/94/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2016 rok

DZ. URZ. WOJ. SLA 2015.7483 Ogłoszony: 2015-12-23

Więcej »
Uchwała nr XII/87/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2015.7343 Ogłoszony: 2015-12-18

Więcej »
Uchwała nr XII/85/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji...

DZ. URZ. WOJ. SLA 2015.7294 Ogłoszony: 2015-12-17

Więcej »
Uchwała nr XI/83/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2015.6041 Ogłoszony: 2015-11-30

Więcej »
Uchwała nr XI/82/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawach podatkowych

DZ. URZ. WOJ. SLA 2015.6040 Ogłoszony: 2015-11-30

Więcej »
Uchwała nr XI/81/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/68/2015 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

DZ. URZ. WOJ. SLA 2015.6039 Ogłoszony: 2015-11-30

Więcej »
Uchwała nr X/73/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2015.5338 Ogłoszony: 2015-10-29

Więcej »
Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom...

DZ. URZ. WOJ. SLA 2015.5337 Ogłoszony: 2015-10-29

Więcej »
Uchwała nr X/70/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2015.5363 Ogłoszony: 2015-10-30

Więcej »
Uchwała nr X/68/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów oraz zakresu udzielania zwolnień.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2015.5362 Ogłoszony: 2015-10-30

Więcej »
Uchwała nr X/67/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

DZ. URZ. WOJ. SLA 2015.5361 Ogłoszony: 2015-10-30

Więcej »
Uchwała nr X/66/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chybie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2015.5336 Ogłoszony: 2015-10-29

Więcej »
Uchwała nr IX/61/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2015.4659 Ogłoszony: 2015-09-14

Więcej »
Uchwała nr IX/58/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej 3 szt. dębów stanowiących pomniki przyrody

DZ. URZ. WOJ. SLA 2015.4658 Ogłoszony: 2015-09-14

Więcej »
Uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 8 września 2015 r. w sprawie szczgółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i...

DZ. URZ. WOJ. SLA 2015.4657 Ogłoszony: 2015-09-14

Więcej »
Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2015.3982 Ogłoszony: 2015-07-17

Więcej »
Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Chybie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2015.3981 Ogłoszony: 2015-07-17

Więcej »
Uchwała nr VIII/52/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Chybie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2015.3980 Ogłoszony: 2015-07-17

Więcej »
Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok

DZ. URZ. WOJ. SLA 2015.3085 Ogłoszony: 2015-06-09

Więcej »
Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2015.1594 Ogłoszony: 2015-03-18

Więcej »
Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chybiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji

DZ. URZ. WOJ. SLA 2015.1593 Ogłoszony: 2015-03-18

Więcej »
Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej 4 szt. dębów stanowiących pomniki przyrody

DZ. URZ. WOJ. SLA 2015.1592 Ogłoszony: 2015-03-18

Więcej »
Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie ustalenia prawidłowej pisowni nazwy ulicy

DZ. URZ. WOJ. SLA 2015.1591 Ogłoszony: 2015-03-18

Więcej »
Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Chybie obręb Mnich, obejmującego ulicę Żwirki i Wigu

DZ. URZ. WOJ. SLA 2015.1590 Ogłoszony: 2015-03-18

Więcej »
Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 29 stycnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
DZ. URZ. WOJ. SLA 2015.394 Ogłoszony: 2015-01-30
Więcej »
Uchwała nr III/18/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2015 rok
DZ. URZ. WOJ. SLA 2015.361 Ogłoszony: 2015-01-29
Więcej »
Uchwała nr III/14/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych...
DZ. URZ. WOJ. SLA 2015.360 Ogłoszony: 2015-01-29
Więcej »
Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014
DZ. URZ. WOJ. SLA 2014.6454 Ogłoszony: 2014-12-15
Więcej »
Uchwała nr XXXVIII/346/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
DZ. URZ. WOJ. SLA 2014.5789 Ogłoszony: 2014-11-14
Więcej »
Uchwała nr XXXVIII/341/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
DZ. URZ. WOJ. SLA 2014.5788 Ogłoszony: 2014-11-14
Więcej »
Uchwała nr XXXVII/338/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
DZ. URZ. WOJ. SLA 2014.5174 Ogłoszony: 2014-10-14
Więcej »
Uchwała nr XXXVII/333/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 7 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transpotowych
DZ. URZ. WOJ. SLA 2014.5173 Ogłoszony: 2014-10-14
Więcej »
Uchwała nr XXXVII/332/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 7 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów oraz zakresu udzielania...
DZ. URZ. WOJ. SLA 2014.5172 Ogłoszony: 2014-10-14
Więcej »
Uchwała nr XXXVII/330/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 7 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć...
DZ. URZ. WOJ. SLA 2014.5171 Ogłoszony: 2014-10-14
Więcej »
Uchwała nr XXXVII/329/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
DZ. URZ. WOJ. SLA 2014.5170 Ogłoszony: 2014-10-14
Więcej »
Uchwała nr XXXVI/327/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
DZ. URZ. WOJ. SLA 2014.4624 Ogłoszony: 2014-09-12
Więcej »
Uchwała nr XXXVI/326/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 2 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie dnia i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego...
DZ. URZ. WOJ. SLA 2014.4652 Ogłoszony: 2014-09-12
Więcej »
Uchwała nr XXXV/325/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2014.4112 Ogłoszony: 2014-07-21
Więcej »
Uchwała nr XXXV/324/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie zniesienia formy przyrody w części dotyczącej 1 szt. dęba stanowiącego pomnik przyrody
DZ. URZ. WOJ. SLA 2014.4111 Ogłoszony: 2014-07-21
Więcej »
Uchwała nr XXXV/323/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 15 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych...
DZ. URZ. WOJ. SLA 2014.4110 Ogłoszony: 2014-07-21
Więcej »
Uchwała nr XXXV/322/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
DZ. URZ. WOJ. SLA 2014.4109 Ogłoszony: 2014-07-21
Więcej »
Uchwała nr XXXIV/320/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2014.3465 Ogłoszony: 2014-06-24

Więcej »
Uchwała nr XXXIV/319/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i...

DZ. URZ. WOJ. SLA 2014.3464 Ogłoszony: 2014-06-24

Więcej »
Uchwała nr XXXIV/318/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DZ. URZ. WOJ. SLA 2014.3463 Ogłoszony: 2014-06-24

Więcej »
Uchwała nr XXXIV/313/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne

DZ. URZ. WOJ. SLA 2014.3462 Ogłoszony: 2014-06-24

Więcej »
Uchwała nr XXXIV/311/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych...

DZ. URZ. WOJ. SLA 2014.3461 Ogłoszony: 2014-06-24

Więcej »
Uchwała nr XXXIII/307/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2014.3270 Ogłoszony: 2014-06-11

Więcej »
Uchwała Nr XXXII/304/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2014.2826 Ogłoszony: 2014-05-12

Więcej »
Uchwała Nr XXXII/298/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej 6 st. dębów stanowiących pomniki przyrody

DZ. URZ. WOJ. SLA 2014.2825 Ogłoszony: 2014-05-12

Więcej »
Uchwała Nr XXXII/291/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 6 maja 2014r.w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

DZ. URZ. WOJ. SLA 2014.2824 Ogłoszony: 2014-05-12

Więcej »
Uchwała Nr XXXII/290/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 6 maja 2014r.zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od...

DZ. URZ. WOJ. SLA 2014.2823 Ogłoszony: 2014-05-12

Więcej »
Uchwała Nr XXXII/289/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 6 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chybie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2014.2822 Ogłoszony: 2014-05-12

Więcej »
Uchwała Nr XXXI/278/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chybie na lata 2014-2018

DZ. URZ. WOJ. SLA 2014.2881 Ogłoszony: 2014-05-19

Więcej »
Uchwała Nr XXXI/285/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r.
DZ. URZ. WOJ. SLA 2013.1865 Ogłoszony: 2014-04-01
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/273/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 25 marca 2014 r.w sprawietrybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły...
DZ. URZ. WOJ. SLA 2013.1862 Ogłoszony: 2014-04-01
Więcej »
Uchwała Nr XXX/270/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r.
DZ. URZ. WOJ. SLA. 2014.1004 Ogłoszony: 2014-02-18
Więcej »
Uchwała Nr XXX/269/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały XXII/169/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu...
DZ. URZ. WOJ. SLA. 2014.1019 Ogłoszony: 2014-02-19
Więcej »
Uchwała Nr XXX/268/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XXIII/181/2013 Racy Gminy Chybie z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego...

DZ. URZ. WOJ. SLA. 2014.1018 Ogłoszony: 2014-02-19

Więcej »
Uchwała Nr XXX/262/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
DZ. URZ. WOJ. SLA. 2014.1003 Ogłoszony: 2014-02-18
Więcej »
Uchwała Nr XXX/260/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego
DZ. URZ. WOJ. SLA. 2014.1002 Ogłoszony: 2014-02-18
Więcej »
Uchwała nr XXX/256/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę
DZ. URZ. WOJ. SLA. 2014.1001 Ogłoszony: 2014-02-18
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/251/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013
DZ. URZ. WOJ. SLA. 2013.7791 Ogłoszony: 2013-12-23

Więcej »
Uchwała Nr XXIX/250/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2014 rok
DZ. URZ. WOJ. SLA. 2013.7790 Ogłoszony: 2013-12-23

Więcej »
Uchwała Nr XXIX/241/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/192/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie Programu wspierania rodziny...

DZ. URZ. WOJ. SLA 2013.7789 Ogłoszony: 2013-12-23Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/238/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r.
DZ. URZ. WOJ. SLA 2013.6469 Ogłoszony: 2013-11-12

Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/233/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/135/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania...
DZ. URZ. WOJ. SLA 2013.6468 Ogłoszony: 2013-11-12
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/232/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
DZ. URZ. WOJ. SLA 2013.6467 Ogłoszony: 2013-11-12

Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/231/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
DZ. URZ. WOJ. SLA 2013.6466 Ogłoszony: 2013-11-12
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/230/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów na 2014 rok oraz zakresu...
DZ. URZ. WOJ. SLA 2013.6465 Ogłoszony: 2013-11-12

Więcej »
Uchwała Nr XXVII/227/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 10 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r.
DZ. URZ. WOJ. SLA 2013.5715 Ogłoszony: 2013-09-17

Więcej »
Uchwała Nr XXVII/222/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 10 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/148/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 16 października 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji...
DZ. URZ. WOJ. SLA 2013.5714 Ogłoszony: 2013-09-17

Więcej »
Uchwała Nr XXVII/221/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 10 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XX/147/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 16 października 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości...
DZ. URZ. WOJ. SLA 2013.5713 Ogłoszony: 2013-09-17

Więcej »
Uchwała Nr XXVII/220/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 10 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/181/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu...
DZ. URZ. WOJ. SLA 2013.5712 Ogłoszony: 2013-09-17

Więcej »
Uchwała Nr XXVII/219/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 10 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/169/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i ...
DZ. URZ. WOJ. SLA 2013.5711 Ogłoszony: 2013-09-17

Więcej »
Uchwała Nr XXVII/218/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 10 września 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
DZ. URZ. WOJ. SLA 2013.5710 Ogłoszony: 2013-09-17

Więcej »
Uchwała Nr XXVII/217/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 10 września 2013r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Mnich

 DZ. URZ. WOJ. SLA 2013.5709 Ogłoszony: 2013-09-17
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/213/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
DZ. URZ. WOJ. SLA 2013.4459 Ogłoszony: 2013-06-26

Więcej »
Uchwała Nr XXVI/212/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
DZ. URZ. WOJ. SLA 2013.4458 Ogłoszony: 2013-06-26

Więcej »
Uchwała Nr XXV/208/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r.
DZ. URZ. WOJ. SLA 2013.3771 Ogłoszony: 2013-05-09

Więcej »
Uchwała Nr XXIV/199/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej 9 szt. dębów stanowiących pomniki przyrody

DZ. URZ. WOJ. SLA 2013.2913 Ogłoszony: 2013-03-28

Więcej »
Uchwała Nr XXIV/197/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 19 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/181/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia..

DZ. URZ. WOJ. SLA 2013.2912 Ogłoszony: 2013-03-28

Więcej »
Uchwała Nr XXIV/196/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli...

DZ. URZ. WOJ. SLA 2013.3395 Ogłoszony: 2013-04-12

Więcej »
Uchwała Nr XXIV/195/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę

DZ. URZ. WOJ. SLA 2013.2911 Ogłoszony: 2013-03-28

Więcej »
Uchwala nr XXIII/185/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 5 lutego 2013r.w sprawie podziału Gminy Chybie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

DZ. URZ. WOJ. SLA 2013.2061 Ogłoszony: 2013-03-06

Więcej »
Uchwala nr XXIII/183/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 5 lutego 2013r.w sprawie zasad przekazywania sołectwom składników mienia do korzystania

DZ. URZ. WOJ. SLA 2013.2060 Ogłoszony: 2013-03-06

Więcej »
Uchwała nr XXIII/182/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 5 lutego 2013r.w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi
DZ. URZ. WOJ. SLA 2013.2059 Ogłoszony: 2013-03-06
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/181/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości...
DZ. URZ. WOJ. SLA 2013.2058 Ogłoszony: 2013-03-06
Więcej »
UCHWAŁA NR XXII/169/2012 z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chybie
DZ. URZ. WOJ. SLA 2013.940 Ogłoszony: 2013-01-29
Więcej »
Uchwała Nr XXI/155/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 20 listopada 2012r.zmieniająca uchwałę nr XXIV/135/2000 Rady Gminy Chybie z dnia 8 listopada 2000r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.5992  Ogłoszony: 2012-12-21

Więcej »
Uchwała Nr XXI/158/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, biorących udział w działaniu

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.5993  Ogłoszony: 2012-12-21

Więcej »
Uchwała Nr XXI/167/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Chybie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.5995  Ogłoszony: 2012-12-21

Więcej »
Uchwała Nr XXI/159/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie nadania nawz ulic
DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.5994  Ogłoszony: 2012-12-21
Więcej »
Uchwała Nr XXI/164/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na 2013 rok.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.5089  Ogłoszony: 2012-11-28

Więcej »
Uchwała Nr XXI/163/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.5088  Ogłoszony: 2012-11-28

Więcej »
Uchwała Nr XXI/160/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności...

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.5149  Ogłoszony: 2012-12-03

Więcej »
Uchwała Nr XX/146/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 16 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Chybie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym...

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.5148  Ogłoszony: 2012-12-03

Więcej »
Uchwała nr XX/147/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 16 października 2012r.w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.4754  

 Ogłoszony: 2012-11-15

Więcej »
Uchwała nr XX/148/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 16 października 2012r.w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściceli...

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.4755 

Ogłoszony: 2012-11-15

Więcej »
Uchwała nr XIX/137/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 11 września 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.4464 

Ogłoszony: 2012-11-13

Więcej »
Uchwała nr XIX/142/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 11 września 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów na 2013 rok oraz zakresu udzielania...
DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.4460
Ogłoszony: 2012-11-07
§ 2 pkt. 4 - nieważność stwierdzona uchwałą Nr 237/XXVI/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 22 października 2012r.
Więcej »
Uchwała nr XIX/139/2012 Rady Gminy z dnia 11 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych...

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.4342  
Ogłoszony: 2012-11-02

Więcej »
Uchwała nr XIX/143/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 11 września 2012r.w sprawie zmiany Statutu Gminy Chybie
DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.4275 
Ogłoszony: 2012-10-29
Więcej »
Uchwała nr XIX/136/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 11 września 2012r w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placu zabaw przy ul. Bielskiej 40 w Chybiu.
DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.4274 
Ogłoszony: 2012-10-29
Więcej »
Uchwała XIX/135/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 11 września 2012r w sprawie zasad , trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla
DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.4273 
Ogłoszony: 2012-10-29
Więcej »
Uchwała nr XIII/92/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 10 stycznia 2012r. Uchwała budżetowa na 2012 rok Rady Gminy Chybie
DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.596 
Ogłoszony: 2012-02-01


Więcej »
Uchwała nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 3 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/170/05 Rady Gminy Chybie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród
DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2877 
Ogłoszony: 2012-07-19
Więcej »
Uchwała nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2876 
Ogłoszony: 2012-07-19 
Więcej »
Uchwała nr XVIII/125/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chybie
DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3258 
Ogłoszony: 2012-08-08 
Więcej »
Uchwała nr XVII/118/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 29 maja 2012r w sprawie
DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2518 
Ogłoszony: 2012-06-21 
Więcej »
Uchwała nr XVII/117/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 29 maja 2012r w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Chybie
DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2517 
Ogłoszony: 2012-06-21 
Więcej »
Uchwała nr XVII/116/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 29 maja 2012r w sprawie zasad udzielania dotacji spółce wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu ich rozliczenia
DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2490 
Ogłoszony: 2012-06-19 
Więcej »
Uchwała nr XVI/111/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 24 kwietnia 2012r w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Chybie
DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2006 
Ogłoszony: 2012-05-15 
Więcej »
Uchwała nr XVI/109/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 24 kwietnia 2012r w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączeń kanalizacyjnych
DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2005 
Ogłoszony: 2012-05-15
Więcej »
Uchwała nr XIV/99/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 28 luty 2012r. zmieniająca uchwałę rady Gminy Chybie nr XXXII/208/05 z dnia 29 listopada 2005r, w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego...
DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1380 
Ogłoszony: 2012-03-28
Więcej »
Uchwała nr XIV/98/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 28 luty 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chybiu
DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1750 
Ogłoszony: 2012-04-24
Więcej »licznik odwiedzin: 3134501