logo
RADA GMINY
BUDŻET

Uchwała Nr 4200/I/148/2020 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 21 września 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Chybie informacji o przebiegu
Więcej »
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chybie za pierwsze półrocze 2020 r.
Więcej »
Uchwała Nr 4200/I/250/2019 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie...
Więcej »
Uchwała Nr 4200/I/249/2019 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chybie projekcie uchwały w...
Więcej »
Uchwała Nr 4200/I/248/2019 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chybie projekcie uchwały budżet
Więcej »
Zarządzenie Nr 25/WG/2020 Wójta Gminy Chybie z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2020-2033
Więcej »
Uchwała nr XVII/146/2020 dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2020-2033
Więcej »
Uchwała nr XVI/141/2020 dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2020-2033
Więcej »
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Więcej »
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w 2019 roku
Więcej »
Uchwała Nr 4200/I/73/2020 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chybie sprawozdaniu z...
Więcej »
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chybie za 2019 r.
Więcej »
Uchwała Nr 4200/I/39/2020 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwal...
Więcej »
Uchwała Nr 4200/I/38/2020 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chybie wynikającej
Więcej »
UCHWAŁA NR XIII/118/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2020 rok
Więcej »
PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK
Więcej »
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chybie za 2018 r.
Więcej »
Uchwała Nr 4200/I/65/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chybie sprawozdaniu z...
Więcej »
Uchwała Nr 4200/I/47/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale..
Więcej »
Uchwała Nr 4200/I/46/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chybie wynikającej
Więcej »
UCHWAŁA NR IV/28/2019 RADY GMINY CHYBIE z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2019 rok
Więcej »
Uchwała Nr 4200/I/199/2018 z dnia 20.11.2018 r. I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gm. Chybie projekcie uchwały w sprawie WPF
Więcej »
Uchwała Nr 4200/I/198/2018 z dnia 20.11.2018 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chybie projekcie uchwały budżetowe
Więcej »
Uchwała Nr 4200/I/200/2018 z dnia 20.11.2018 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie...
Więcej »
PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK
Więcej »
Projekt Uchwały Rady Gminy Chybie w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2019-2033
Więcej »
Uchwała Nr 4200/I/184/2018 z dnia 27 września 2018 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Chybie informacji ...
Więcej »
Uchwała Nr 4200/I/103/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chybie sprawozdaniu z...
Więcej »
Zarządzenie Nr 36/WG/2018 Wójta Gminy Chybie z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
Więcej »
Zarządzenie nr 32/WG/2018 Wójta Gminy Chybie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2018-2033
Więcej »
Zarządzenie nr 31/WG/2018 Wójta Gminy Chybie z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2018-2033
Więcej »
Zarządzenie nr 29/WG/2018 Wójta Gminy Chybie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2018-2033
Więcej »
Uchwała Nr 4200/I/36/2018 z dnia 22 stycznia 2018 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale
Więcej »
Uchwała Nr 4200/I/35/2018 z dnia 22 stycznia 2018 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawach opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu...
Więcej »
Uchwała Nr 4200/I/225/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w...
Więcej »
Uchwała Nr 4200/I/224/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chybie projekcie uchwały...
Więcej »
Uchwała Nr 4200/I/223/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chybie projekcie uchwały...
Więcej »
PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK
Więcej »
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chybie za pierwsze półrocze 2017 r.
Więcej »
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Chybie za II kwartał 2017 roku
Więcej »
Uchwała Nr 4200/I/75/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chybie sprawozdaniu z...
Więcej »
Zarządzenie nr 37/WG/2017 Wójta Gminy Chybie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.
Więcej »
Uchwały Nr 4200/I/4-5/2017 z dnia 11 stycznia 2017 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawach opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu...
Więcej »
Uchwała nr XXII/190/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2017 rok
Więcej »
Uchwały Nr 4200/I/249-251/2016 z dnia 9 grudnia 2016 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawach opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy projekcie budżetu, WPF
Więcej »
PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK
Więcej »
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Chybie za I kwartał 2016 roku
Więcej »
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chybie za 2015 r.
Więcej »
Uchwała Nr 4200/I/4/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale..
Więcej »
Uchwała Nr 4200/I/3/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chybie...
Więcej »
Uchwała nr XII/94/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2016 rok
Więcej »
PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK
Więcej »
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chybie za 2014 r.
Więcej »
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Chybie za I kwartał 2015 roku
Więcej »
Uchwała Nr III/18/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2015 rok
Więcej »
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Chybie za 2014 rok
Więcej »
PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK
Więcej »
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Chybie za III kwartały 2014 r.
Więcej »
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Chybie za I półrocze 2014 r.
Więcej »
Uchwała Nr 4100/I/56/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chybie srawozdaniu z...
Więcej »
Zarządzenie Nr 502/WG/2013 Wójta Gminy Chybie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przeyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013 r.
Więcej »
Zarządzenie nr 501/WG/2014 Wójta Gminy Chybie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
Więcej »
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Chybie za I kwartał 2014 roku.
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/250/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2014 rok
Więcej »
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chybie za pierwsze półrocze 2013 r.
Więcej »
PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK
Więcej »
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chybie za 2012 r.
Więcej »
Uchwała Nr 4100/I/8/2013 z dnia 8 stycznia 2013 roku I Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowiach
Więcej »
Uchwała nr 4100/I/7/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowiach
Więcej »
Uchwała I Składu Orzekającego Nr 4100/I/218/2012 w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Chybie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012r.
Więcej »
Materiały przedkładane Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem opiniowania
Więcej »
Uchwała nr XIX/141/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 11 września 2012r w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2029
Więcej »
Uchwała nr XIX/140/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 11 września 2012r w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2012r
Więcej »
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Chybie za II kwartał 2012 roku
Więcej »
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Chybie za I kwartał 2012 rok
Więcej »
Uchwały I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
Więcej »
Zarządzenie Nr 163/WG/12 Wójta Gminy Chybie z dnia 28 marca 2012r.
Więcej »
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Chybie za 2011 rok
Więcej »
Uchwały I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
Więcej »
Zarządzenie nr 162/WG/12 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy i sprawozdań planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2011r.
Więcej »
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Chybie za II kwartał 2011 r.
Więcej »
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Chybie za I kwartał 2011 r.
Więcej »
Zarządzenie nr 31/WG/11 Wójta Gminy Chybie w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za 2010r.
Więcej »
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2011 RADY GMINY
Więcej »
Uchwały I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii: o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chybie, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań...
Więcej »
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Chybie za 2010 rok.
Więcej »
Uchwały I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii: o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2011rok, o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie..
Więcej »
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Chybie za III kwartały 2010 rok.
Więcej »
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Chybie za I półrocze 2010 rok.
Więcej »
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Chybie za 2009 r.
Więcej »
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2010 ROK RADY GMINY CHYBIE
Więcej »
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Chybie za III kwartał 2009 r.
Więcej »
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Chybie za I półrocze 2009 r.
Więcej »
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Chybie za I kwartał 2009 r.
Więcej »
Informacja w sprawie wykonania Budżetu Gminy Chybie za 2008 rok
Więcej »
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Chybie za IV kwartał 2008r.
Więcej »
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2009 ROK RADY GMINY CHYBIE
Więcej »
Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy za III kwartał 2008r.
Więcej »
Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy za II kwartał 2008r.
Więcej »
Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2008 r.
Więcej »
Informacja w sprawie wykonania Budżetu Gminy Chybie za 2007 rok
Więcej »
Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy za IV kwartał 2007 r.
Więcej »
Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2008 rok
Więcej »
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2008 ROK RADY GMINY CHYBIE
Więcej »
Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2007 rok
Więcej »
Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2007 r.
Więcej »
Informacja w sprawie wykonania Budżetu Gminy Chybie za 2006 rok
Więcej »
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2007 ROK RADY GMINY CHYBIE
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/253/06 Rady Gminy Chybie z dnia 12 września 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2006 r.
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/248/06 Rady Gminy Chybie z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2006 r.
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/241/06 Rady Gminy Chybie z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2006 r.
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/235/06 Rady Gminy Chybie z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2006 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/228/06 Rady Gminy Chybie z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2006 rok
Więcej »
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2006 ROK RADY GMINY CHYBIE
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/214/05 Rady Gminy Chybie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu wydatków budżetowych, których nie zrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/213/05 Rady Gminy Chybie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2005 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/210/05 Rady Gminy Chybie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2005 rok
Więcej »
Projekt Uchwały Budżetowej na 2006 rok Rady Gminy Chybie
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/199/05 Rady Gminy Chybie z dnia 25 października 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2005 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXX/197/05 Rady Gminy Chybie z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2005 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/187/05 Rady Gminy Chybie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2005 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/176/05 Rady Gminy Chybie z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2005 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/171/05 Rady Gminy Chybie z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2005 rok
Więcej »
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2005 ROK RADY GMINY CHYBIE
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/167/05 Rady Gminy Chybie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2005 rok
Więcej »
Uchwała Nr XIX/131/04 Rady Gminy Chybie z dnia 10 września 2004r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2004 rok
Więcej »
Uchwała Nr XVII/120/04 Rady Gminy Chybie z dnia 12 lipca 2004r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2004 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XVI/117/04 Rady Gminy Chybie z dnia 31 maja 2004r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2004 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XV/109/04 Rady Gminy Chybie z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2004 rok
Więcej »
Uchwała Nr VI/32/03 Rady Gminy Chybie z dnia 22 kwietnia 2003r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2003 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/154/04 Rady Gminy Chybie z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 r.
Więcej »
Uchwała Nr XXII/139/2004 Rady Gminy Chybie z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2004 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXI/134/2004 Rady Gminy Chybie z dnia 22 października 2004r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2004 rok
Więcej »
Uchwała Nr II/7/2002 Rady Gminy w Chybiu z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2002 rok
Więcej »
Uchwała Budżetowa na 2003 rok Rady Gminy Chybie
Więcej »
Uchwała Nr VII/36/03 Rady Gminy Chybie z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2003 rok
Więcej »
Uchwała Nr VIII/40/03 Rady Gminy Chybie z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2003 rok
Więcej »
Uchwała Nr IX/58/03 Rady Gminy Chybie z dnia 7 października 2003r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2003 rok
Więcej »
Uchwała Nr X/60/03 Rady Gminy Chybie z dnia 17 listopada 2003r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2003r.
Więcej »
Uchwała Nr XI/70/03 Rady Gminy Chybie z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2003 rok
Więcej »
Uchwała Nr XII/77/03 Rady Gminy Chybie z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2003 rok
Więcej »
Uchwała Nr XIV/105/04 Rady Gminy Chybie z dnia 09 marca 2004 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2004 rok
Więcej »
Uchwała Nr XII/81/03 Rady Gminy Chybie z dnia 29 grudnia 2003 r. - Uchwała Budżetowa na 2004 rok
Więcej »licznik odwiedzin: 3130504