logo
RADA GMINY » BUDŻET
Sprawozdania finansowe

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.
Więcej »
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.
Więcej »
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Chybie za rok 2019
Więcej »
SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.
Więcej »
Bilans wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.
Więcej »
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.
Więcej »
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.
Więcej »
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.
Więcej »
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.
Więcej »
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.
Więcej »
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Urzędu Gminy w Chybiu za rok 2018
Więcej »
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Chybie za rok 2018
Więcej »
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
Więcej »
Bilans wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.
Więcej »
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.
Więcej »licznik odwiedzin: 3130486