logo

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHYBIE o przetargu nieograniczonymOgłoszenie - dotacja dla GSW na 2020 rOBWIESZCZENIE WÓJTA GM. CHYBIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chybie obręb Mnich, obejmującego teren za osiedlem Wspólnoty Mieszkaniowej ZGODA
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chybie wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chybie o wszczęciu postępowania administracyjnegoOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHYBIE o III przetargu ustnym nieograniczonym
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert Gminy Chybie na rok 2020Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznych Gminy Chybie na rok 2020Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dn. 16.12.2019r.
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)PUBLICZNE OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje...
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.8 z 30 października 2019 r.ZARZĄDZENIE Nr 119/WG/2019 WÓJTA GMINY CHYBIE z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie: wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedażyOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chybie dotyczące harmonogramu polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020 (Koło Łowieckie "ŚLEPOWRON")
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII.747.22.2019 z dnia 8 października 2019 r.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnegoOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHYBIE o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki przeznaczonej pod zabudowę położonej w Mnichu przy ul. Kolonia
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.1.2018.EJ.3 z 26 września 2019ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Chybie pozwolenia wodnoprawnegoObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 21 sierpnia 2019 r. nr WPN.6320.25.2015.PK
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHYBIE o III przetargu ustnym nieograniczonymPlan polowań Koła Łowieckiego "ŚLEPOWRON" w RudzicyPlan polowań Koła Łowieckiego CHYBIE
Plan polowań Koła Łowieckiego KNIEJAOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHYBIE o przetargu nieograniczonymINFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2018.Ogłoszenie Wójta Gminy Chybie z dnia 22.05.2019 r.OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chybie o wniesieniu odwołania od decyzji
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHYBIE o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanejProtokół z konkursu otwartego na koncepcję zagospodarowania oraz najem lokalu użytkowego położonego w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia przy ul. Bielskiej 61 w Chybiu Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 28.02.2019 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego (Znak: WB.6740.920.2018.2019.TB)
Zarządzenie Nr 25/WG/2019 Wójta Gminy Chybie z dnia 08 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku "Dofinansowanie pracy z dziećmi.."OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chybie o wydaniu decyzjiZarządzenie Nr 16/WG/2019 Wójta Gminy Chybie z dnia 14 lutego 2019 r.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chybie o wszczęciu postępowania administracyjnegoZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Opiniowanie projektu "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenia gminy Chybie w roku 2019"KONKURS OTWARTY na koncepcję zagospodarowania oraz najem lokalu użytkowego położonego w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia przy ul. Bielskiej 61 w ChybiuZarządzenie Nr 8/WG/2019 Wójta Gminy Chybie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku "Wspieranie działań w środowiska
Harmonogram polowań w sezonie łowieckim 2018/2019 - obwód łowiecki nr 168Zarządzenie Nr 1/WG/2019 Wójta Gminy Chybie z dnia 03 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na realizację zadania publicznego w 2019 roku "Wspieranie działań w środowiskach ludzi..."Wójt Gminy Chybie ogłasza konkurs na realizację w 2019 r. zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu polegających na trenowaniu oraz udziale w rozgrywkach sportowych
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHYBIE o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanejObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 6 listopada 2018 r.Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnegoOBWIESZCZENIE Harmonogram polowań w sezonie łowieckim 2018/2019 - obwód łowiecki nr 168OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHYBIE o II przetargu nieograniczonym
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 2 października 2018 r.Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego "Przebudowa i poszerzenie ul. Polnej..." Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego "przebudowa i poszerzenie ul. Polnej we Frelichowie"
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 14 sierpnia 2018 r.Obwieszczenie Wójta Gminy Chybie - plan polowań Koła Łowieckiego w ChybiuOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHYBIE o przetargu nieograniczonym
Ogłoszenie Wójta Gminy Chybie z dnia 31.07.2018 r.Obwieszczenie Wójta Gminy Chybie - plan polowań Koła Łowieckiego KNIEJAZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w GliwicachTARYFA Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. dla zbiorowego odprowadzania ścieków TARYFA Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Obwieszczenie Wójta Gminy ChybieObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 4.06.2018 r.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 rokuWójt Gminy Chybie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Chybiu.Wójt Gminy Chybie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Mnichu.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2017.Informacja o nieudzieleniu zamówienia w postępowaniu o zamówienie na usługę społecznąOgłoszenie Wójta Gminy Chybie w sprawie możliwości uzyskania dotacji dla spółki wodnej
Wójt Gminy Chybie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 rokuOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ pn.: świadczenie usług prawnych - notarialnychObwieszczenie Wójta Gminy Chybie w sprawie wyłożenia projektu dokumentu: "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Chybie"
Informacja o wyniku naboru na stanowisko PODINSPEKTORA w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII.747.10.2017 z dnia 14 lutego 2018 r.OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHYBIE o przetargu nieograniczonym
Lista kandydatów którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR W REFERACIE ORGANIZACYJNYM I SPRAW SPOŁECZNYCHObwieszczenie Wójta Gminy Chybie z dnia 20 lutego 2018 rokuOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej Opiniowanie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chybie w roku 2018"Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 5.12.2017 r.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. finansowo-księgowych w Jednostce Realizującej ProjektNabór na wolne stanowisko urzędnicze Stanowisko ds. finansowo-księgowych w Jednostce Realizującej Projekt w zakresie przedsięwzięcia pn.Informacja o wyniku naboru INSPEKTOR ds. Inwestycji w Referacie Inwestycji, Remontów, Nieruchomości i Środowiska
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. finansowo-księgowych w Jednostce Realizującej ProjektObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16.10.2017 r.Obwieszczenie Wójta Gminy Chybie w sprawie wyłożenia projektu dokumentu: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chybie na lata 2017-2021 z perspektywą na lata 2021-2024""
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJLista kandydatów spełniających wymagania kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJLista kandydatów którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko ds. finansowo-księgowych w Jednostce Realizującej Projekt
Lista kandydatów którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR ds. InwestycjiKonsultacje projektu uchwały Rady Gminy Chybie w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej 3 szt. dębów stanowiących pomniki przyrodyDecyzja nr 3297/OS/2017 Marszałka Województwa Śląskiego
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w ChybiuNabór na wolne stanowisko urzędnicze Stanowisko ds. finansowo-księgowych w Jednostce Realizującej Projekt w zakresie przedsięwzięcia pn. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR ds. Inwestycji w Referacie Inwestycji, Remontów, Nieruchomości i Środowiska w Urzędzie Gminy w Chybiu w pełnym wymiarze czasu pracy.
INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko urzędnicze Stanowisko ds. finansowo-księgowych w Jednostce Realizującej Projekt w zakresie przedsięwzięcia pn. INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR ds. Inwestycji w Referacie Inwestycji, Remontów, Nieruchomości i Środowiska w Urzędzie Gminy w Chybiu w pełnym wymiarze czasu pracy.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Obwieszczenie Marszałka Województwa ŚląskiegoInformacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w ChybiuObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Obwieszczenie Marszałka Województwa ŚląskiegoObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachINFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTORA W REFERACIE FINANSOWO PODATKOWYM
Wójt Gminy Chybie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu.INFORMACJA O WYNIKU NABORU Kierownik Jednostki Realizującej Projekt w zakresie przedsięwzięcia pn. " Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglopmeracji Górny Śląsk poprzez..."INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO: ds. finansowo-księgowych w Jednostce Realizującej Projekt w zakresie przedsięwzięcia pn. "Ochrona wód..."
Lista kandydatów którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze KIEROWNIK JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN."OCHRONA WÓD.."Konsultacje Uchwały Rady Gminy Chybie w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chybie w 2017 II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomościOGŁOSZENIE O NABORZE na wolne stanowisko ds. finansowo-księgowych w Jednostce Realizującej Projekt w zakresie przedsięwzięcia pn.ODSTĄPIENIE od przeprowadzanego naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze
OGŁOSZENIE O NABORZE na stanowisko Pełnomocnika ds. projektu w zakresie przedsięwzięcia pn. OGŁOSZENIE O NABORZE na stanowisko Kierownika Jednostki Realizującej Projekt w ramach projektu współfinansowanego z POIŚ 2014-2020 pn. Wójt Gminy Chybie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora w Referacie Finansowo Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zaborzu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2016.ODSTĄPIENIE od przeprowadzanego naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI, REMONTÓW, NIERUCHOMOŚCI i ŚRODOWISKA w Urzędzie Gminy w ChybiuLista kandydatów którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI, REMONTÓW, NIERUCHOMOŚCI i ŚRODOWISKA w URZĘDZIE GMINY
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII.747.10.2017 z dnia 16 maja 2017 r.Wójt Gminy Chybie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 rokuOgłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI, REMONTÓW, NIERUCHOMOŚCI i ŚRODOWISKA w URZĘDZIE GMINY W CHYBIU
WÓJT GMINY CHYBIE informuje, iż spółka wodna w 2017 r. może uzyskać z budżetu Gminy Chybie pomoc finansową na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, w szczególności konserwację, czyszczenie...INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO: PODINSPEKTORA ds. OŚWIATY OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dn. 20.03.2017r.
Lista kandydatów którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR ds. OŚWIATYOGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE - stanowisko urzędnicze: podinspektora ds. oświatyINFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO: INSPEKTORA ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dn. 16.02.2017r. Uchwała Nr XXIII/192/2017 Rady Gminy Chybie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnegoInformacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTORA DS. OŚWIATY I OCHRONY ZDROWIA w wymiarze 1/2 etatu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: inspektora ds. zamówień publicznychOpiniowanie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chybie w roku 2017Wójt Gminy Chybie ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Chybiu przy ul. Sportowej...
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dn. 16.01.2017r. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTORA DS. OŚWIATY I OCHRONY ZDROWIA w wymiarze 1/2 etatuOBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dn. 29.11.2016r.
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR ds. Inwestycji W REFERACIE INWESTYCJI, REMONTÓW, NIERUCHOMOŚCI i ŚRODOWISKAOBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dn. 25.07.2016r.Opiniowanie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chybie w roku 2016"
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHYBIE o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treściąOgłoszenie - dotacja dla GSW na 2016 r.INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy ChybieOBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACHOpiniowanie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chybie w roku 2016
OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Chybie obręb Frelichów obejmującego tereny byłych pól...ZAWIADOMIENIE o wszczęściu postępowania administracyjnegoOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHYBIE. Wójt Gminy Chybie informuje. iż spółka wodna w 2015 r. może pozyskać z budżetu Gminy Chybie pomoc finansową na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, w szczególności
Ogłoszenie Wójta Gminy Chybie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Chybie obręb Frelichów obejmującego tereny... OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHYBIE o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią. Uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy ChybieOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHYBIE. Wójt Gminy Chybie informuje, iż spółka wodna w 2015 r. może uzyskaćz budżetu Gminy Chybie pomoc finnsową na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, w szczególności...
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHYBIE o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Chybie Informacja o wyniku naboru w Gimnazjum w Mnichu. Stanowisko Główny Księgowy w wymiarze 1/2 etatuSprostowanie Dyrektora Gimnazjum w Mnichu dotyczące ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze w Gimnazjum w Mnichu. Główny księgowy w wymiarze 1/2 etatu.
INFORMACJA O WYNIKU NABORU - STANOWISKO: INSPEKTOR DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZEWNETRZNYCHOgłoszenie naboru na wolne stanowisko kierownicze w Gimnazjum w Mnichu. Główny księgowy w wymiarze 1/2 etatuHarmonogram zebrań wiejskich w Gminie Chybie
LISTA KANDYDATÓW KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - inspektor ds. pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznychOgłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH w Urzędzie Gminy w ChybiuINFORMACJA O WYNIKU NABORU - STANOWISKO: INSPEKTORA DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZEWNETRZNYCH
Zarządzenie Nr 36/WG/2015 Wójta Gminy Chybie z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku "Wspieranie działań w środowisku LISTA KANDYDATÓW KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - inspektor ds. pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznychWyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chybie
Zarządzenie Nr 19/WG/2015 Wójta Gminy Chybie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na realizację zadania publicznego w 2015 roku Zarządzenie Nr 18/WG/2015 Wójta Gminy Chybie z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację w 2015 r. zadania własnego gminy Chybie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH w Urzędzie Gminy w Chybiu
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy ChybieOGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Chybie obręb Mnich, obejmującego ulicę Żwirki i WiguryINFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTOR W REFERACIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTOR W REFERACIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 1/2 etatuLISTA KANDYDATÓW którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze PodinspektorLISTA KANDYDATÓW którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referent
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR W REFERACIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO w Urzędzie Gminy w ChybiuOgłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR W REFERACIE ROWOJU GOSPODARCZEGO w Urzędzie Gminy w ChybiuINFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT W REFERACIE FINANSOWYM
LISTA KANDYDATÓW którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ReferentOgłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT W REFERACIE FINANSOWYM w Urzędzie Gminy w ChybiuOGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Chybie
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy ChybieInformacja Wójta Gminy Chybie z dnia 14 kwietnia 2014 r.OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHYBIE
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHYBIEZarządzenie Nr 465/WG/2014 Wójta Gminy Chybie z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na realizację w 2014r. zadania własnego Gminy Chybie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportuOBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHYBIE
WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDUZarządzenie Nr 451/WG/2014 Wójta Gminy Chybie z dnia 8 stycznia 2014 r.Obwieszczenie o opracowaniu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chybie na lata 2013- 2016
Ogłoszenie konkursu na realizację w 2014 r. zadania własnego gminy Chybie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportuOGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHYBIE
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dn. 19.08.2013 r.Harmonogram zebrań wiejskich w Gminie ChybieKonsultacje projektu uchwały Rady Gminy Chybie w sprawie: zmiany statutu Sołectwa Mnich
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR W REFERACIE FINANSOWYMLISTA KANDYDATÓW KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKRESLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR W REFERACIE FINANSOWYMZarządzenie nr 2/UG/2013 Wójta Gminy Chybie z dnia 28 lutego 2013r. zmieniające zarządzenie własne w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Chybiu...
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR W REFERACIE FINANSOWYM w Urzędzie Gminy w ChybiuZarządzenie Nr 300/WG/2013 Wójta Gminy Chybie z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na realizacje w 2013r zadania własnego Gminy Chybie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportuZarządzenie nr 290/WG/2013 Wójta Gminy Chybie z dnia 05 lutego 2013r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku "Wspieranie działań w ...
Zarządzenie Nr 279/WG/2013 Wójta Gminy Chybie z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na realizację zadania publicznego w 2013 roku "Wspieranie działań w środowiskach ludzi...Zarządzenie Nr 273/WG/2012 Wójta Gminy Chybie z dnia 20 grudnia 2012 r.INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Zarządzenie Nr 151/WG/2012 Wójta Gminy Chybie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 rokuZarządzenie nr 138 WG/2012 Wójta Gminy Chybie z dnia 17.01.2012r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na realizację zadania publicznego w 2012 roku "Wspieranie dzialań w środowiskach ludzi...Zarządzenie Nr 136/WG/2012 Wójta Gminy Chybie z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację w 2012r. zadania własnego gminy Chybie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
Informacja dla przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowychKonsultacje projektu "Program współpracy Gminy Chybie z organizacjami pozarządowymi na 2012 roklicznik odwiedzin: 2670437