logo

OCHRONA ŚRODOWISKA

PODSTAWY PRAWNE udostępniania informacji o środowisku

Art. 19 - 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(Dz.U. Nr 110, poz. 1058)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat
(Dz.U. Nr 114, poz. 788)Więcej »licznik odwiedzin: 3130411