logo

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

WYKAZ

REJESTRY 

Nazwa

Uchwały Rady Gminy Chybie

Sposób udostępnienia

Urząd Gminy w Chybiu, Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych, ul. Bielska 78, pokój nr 22; tel. 033 8561096 w.36

 

Nazwa

Rejestr interpelacji, wniosków i zapytań radnych

Sposób udostępnienia

Urząd Gminy w Chybiu, Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych, ul. Bielska 78, pokój nr 22; tel. 033 8561096 w.36

 

Nazwa

Protokoły z sesji Rady Gminy Chybie

Sposób udostępnienia

Urząd Gminy w Chybiu, Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych, ul. Bielska 78, pokój nr 22; tel. 033 8561096 w.36

 

 

Nazwa

Zarządzenia Wójta Gminy Chybie

Sposób udostępnienia

Urząd Gminy w Chybiu, Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych, ul. Bielska 78, pokój nr 7,22; tel. 033 8561096 w.36

 

 

Nazwa

Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Sposób udostępnienia

Urząd Gminy w Chybiu, Urząd Stanu Cywilnego, ul. Bielska 78, pokój nr 1; tel. 033 8561098 w.30

 

 

Nazwa

Rejestr zamówień publicznych

Sposób udostępnienia

Urząd Gminy w Chybiu, Referat Rozwoju Gospodarczego, ul. Bielska 78, pokój nr 10; tel. 033 8561098, w.25

 

 

Nazwa

Rejestr umów dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego

Sposób udostępnienia

Urząd Gminy w Chybiu, Referat Rozwoju Gospodarczego, ul. Bielska 78, pokój nr 10; tel. 033 8561098, w.25

 

 

Nazwa

Księgi Parafialne - Chybie: od roku 1930 do 1945

Sposób udostępnienia

Urząd Stanu Cywilnego w Chybiu, ul. Bielska 78, pokój nr 1; tel. 033 8561096 w.30

 

 

Nazwa

Księgi Parafialne - Zarzecze: od roku 1851 do 1945

Sposób udostępnienia

Urząd Stanu Cywilnego w Chybiu, ul. Bielska 78, pokój nr 1; tel. 033 8561096 w.30

 

 

Nazwa

Księgi Parafialne - Pierściec: od roku 1887 do 1945

Sposób udostępnienia

Urząd Stanu Cywilnego w Chybiu, ul. Bielska 78, pokój nr 1; tel. 033 8561096 w.30

 

 

Nazwa

Księgi Stanu Cywilnego - lata 1946-1959 oraz od roku 1973 do roku bieżącego

Sposób udostępnienia

Urząd Stanu Cywilnego w Chybiu, ul. Bielska 78, pokój nr 1; tel. 033 8561096 w.30

 

Nazwa

Rejestr poborowych i przedpoborowych

Sposób udostępnienia

Urząd Stanu Cywilnego w Chybiu, ul. Bielska 78, pokój nr 1; tel. 033 8561096 w.30

 

Nazwa

Rejestr umów

Sposób udostępnienia

Urząd Gminy w Chybiu, Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych, ul. Bielska 78, pokój nr 2; tel. 033 8561096

 

 

EWIDENCJE 

Nazwa

Ewidencja Działalności Gospodarczej

Sposób udostępnienia

Urząd Gminy w Chybiu, Urząd Stanu Cywilnego, ul. Bielska 78, pokój nr 1; tel. 033 8561096 w.30

 

 

Nazwa

Ewidencja ludności

Sposób udostępnienia

Urząd Stanu Cywilnego w Chybiu, ul. Bielska 78, pokój nr 1; tel. 033 8561096 w.30

 

 

Nazwa

Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych

Sposób udostępnienia

Urząd Stanu Cywilnego w Chybiu, ul. Bielska 78, pokój nr 1; tel. 033 8561096 w.30

 

 

ARCHIWA 

Nazwa

Wykaz zawartości Archiwum Urzędu Gminy w Chybiu

Sposób udostępnienia

Urząd Gminy w Chybiu, Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych, ul. Bielska 78, pokój nr 7; tel. 033 8561096

 

 

Więcej »licznik odwiedzin: 3130539