logo

Rejestr zmian
 07.08.2020 07:27Jacek JanuszDodano artykul OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHYBIE o II pr
 07.08.2020 07:06Jacek JanuszDodano artykul OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chybie doty
 07.08.2020 07:02Jacek JanuszDodano artykul OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chybie doty
 03.08.2020 08:08Krzysztof KrzempekDodano artykul Termin i tematyka posiedzenia Komisji
 31.07.2020 07:48Krzysztof KrzempekDodano artykul Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie
 31.07.2020 07:47Krzysztof KrzempekDodano artykul Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficy
 31.07.2020 07:46Krzysztof KrzempekDodano artykul Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie
 31.07.2020 07:45Krzysztof KrzempekDodano artykul Rb-34S sprawozdanie z wykonania docho
 31.07.2020 07:45Krzysztof KrzempekDodano artykul Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu
 31.07.2020 07:44Krzysztof KrzempekDodano artykul Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania pla
 31.07.2020 07:43Krzysztof KrzempekDodano artykul Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu
 27.07.2020 14:15Krzysztof KrzempekDodano artykul Zarządzenie nr 84/WG/2020 Wójta Gmin
 23.07.2020 12:27Krzysztof KrzempekDodano artykul UCHWAŁA NR XVIII/164/2020 RADY GMINY
 23.07.2020 12:20Krzysztof KrzempekDodano artykul Zarządzenie nr 83/WG/2020 Wójta Gminy
 23.07.2020 12:18Krzysztof KrzempekDodano artykul Zarządzenie nr 82/WG/2020 Wójta Gminy
 23.07.2020 12:15Krzysztof KrzempekDodano artykul Zarządzenie Nr 20/UG/20 Wójta Gminy C
 23.07.2020 12:10Krzysztof KrzempekDodano artykul Zarządzenie Nr 20/UG/20 Wójta Gminy C
 20.07.2020 12:26Jacek JanuszDodano artykul UCHWAŁA NR XVIII/163/2020 RADY GMINY
 20.07.2020 12:23Jacek JanuszDodano artykul UCHWAŁA NR XVIII/162/2020 RADY GMINY
 20.07.2020 12:22Jacek JanuszDodano artykul UCHWAŁA NR XVIII/161/2020 RADY GMINY
 20.07.2020 12:18Jacek JanuszDodano artykul UCHWAŁA NR XVIII/160/2020 RADY GMINY
 20.07.2020 12:15Jacek JanuszDodano artykul UCHWAŁA NR XVIII/159/2020 RADY GMINY
 20.07.2020 12:14Jacek JanuszDodano artykul UCHWAŁA NR XVIII/158/2020 RADY GMINY
 20.07.2020 12:08Jacek JanuszDodano artykul UCHWAŁA NR XVIII/157/2020 RADY GMINY
 20.07.2020 12:03Jacek JanuszDodano artykul UCHWAŁA NR XVIII/156/2020 RADY GMINY
 20.07.2020 12:02Jacek JanuszDodano artykul UCHWAŁA NR XVIII/155/2020 RADY GMINY
 20.07.2020 11:55Jacek JanuszDodano artykul UCHWAŁA NR XVIII/154/2020 RADY GMINY
 20.07.2020 11:53Jacek JanuszDodano artykul UCHWAŁA NR XVIII/153/2020 RADY GMINY
 20.07.2020 11:51Jacek JanuszDodano artykul UCHWAŁA NR XVIII/152/2020 RADY GMINY
 20.07.2020 11:48Jacek JanuszDodano artykul UCHWAŁA NR XVIII/151/2020 RADY GMINY
 20.07.2020 11:47Jacek JanuszDodano artykul UCHWAŁA NR XVIII/150/2020 RADY GMINY
 20.07.2020 11:44Jacek JanuszDodano artykul UCHWAŁA NR XVIII/149/2020 RADY GMINY
 20.07.2020 11:42Jacek JanuszDodano artykul UCHWAŁA NR XVIII/148/2020 RADY GMINY
 20.07.2020 11:39Jacek JanuszDodano artykul UCHWAŁA NR XVIII/147/2020 RADY GMINY
 20.07.2020 11:24Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie nr 81/WG/2020 Wójta Gminy
 20.07.2020 11:22Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie nr 80/WG/2020 Wójta Gminy
 20.07.2020 11:21Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie nr 79/WG/2020 Wójta Gminy
 20.07.2020 11:19Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie nr 78/WG/2020 Wójta Gminy
 20.07.2020 11:16Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie nr 77/WG/2020 Wójta Gminy
 20.07.2020 09:53Jacek JanuszDodano artykul Interpelacja z dnia 02.07.2020 r. (Ar
 17.07.2020 10:32Jacek JanuszDodano artykul INFORMACJA o wydaniu decyzji o środow
 17.07.2020 10:32Jacek JanuszDodano artykul OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chybie o wy
 17.07.2020 09:14Jacek JanuszDodano artykul OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chybie w wy
 16.07.2020 14:30Jacek JanuszDodano artykul Termin i tematyka posiedzenia Komisji
 10.07.2020 11:14Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie nr 76/WG/2020 Wójta Gminy
 10.07.2020 11:14Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie nr 75/WG/2020 Wójta Gminy
 10.07.2020 11:12Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie nr 74/WG/2020 Wójta Gminy
 10.07.2020 11:11Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie nr 73a/WG/2020 Wójta Gmin
 10.07.2020 11:11Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie nr 73a/WG/2020 Wójta Gmin
 10.07.2020 11:10Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie nr 73/WG/2020 Wójta Gminy
 10.07.2020 06:48Jacek JanuszDodano artykul OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHYBIE o I prz
 07.07.2020 15:03Jacek JanuszDodano artykul OGŁOSZENIE O NABORZE na stanowisko ur
 02.07.2020 11:15Jacek JanuszDodano artykul Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady G
 02.07.2020 11:13Jacek JanuszDodano artykul Terminy i tematyka posiedzeń Komisji
 02.07.2020 11:07Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie nr 72/WG/2020 Wójta Gminy
 02.07.2020 09:18Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie nr 71/WG/2020 Wójta Gminy
 02.07.2020 09:16Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 70/WG/2020 Wójta Gminy
 02.07.2020 08:12Jacek JanuszDodano artykul Komunikat dla wyborców dotyczący pono
 01.07.2020 14:16Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr 4200/I/250/2019 I Składu O
 01.07.2020 14:13Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr 4200/I/249/2019 I Składu O
 01.07.2020 14:11Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr 4200/I/248/2019 I Składu O
 01.07.2020 10:23Jacek JanuszDodano artykul Informacja dotycząca podstawowej kwot
 01.07.2020 10:12Jacek JanuszDodano artykul OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr I
 01.07.2020 10:04Jacek JanuszDodano artykul Obwieszczenie Państwowej Komisji Wybo
 30.06.2020 13:09Jacek JanuszDodano artykul UCHWAŁA NR XVII/146/2020 RADY GMINY C
 30.06.2020 13:07Jacek JanuszDodano artykul UCHWAŁA NR XVII/145/2020 RADY GMINY C
 30.06.2020 13:05Jacek JanuszDodano artykul UCHWAŁA NR XVII/144/2020 RADY GMINY C
 30.06.2020 13:04Jacek JanuszDodano artykul UCHWAŁA NR XVII/143/2020 RADY GMINY C
 30.06.2020 13:03Jacek JanuszDodano artykul UCHWAŁA NR XVII/142/2020 RADY GMINY C
 30.06.2020 13:01Jacek JanuszDodano artykul UCHWAŁA NR XVI/141/2020 RADY GMINY CH
 30.06.2020 06:49Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 25/WG/2020 Wójta Gminy
 30.06.2020 06:48Jacek JanuszDodano artykul Uchwała nr XVII/146/2020 dnia 28 maja
 30.06.2020 06:47Jacek JanuszDodano artykul Uchwała nr XVI/141/2020 dnia 28 kwiet
 29.06.2020 11:06Jacek JanuszDodano artykul Obwieszczenie Wójta Gminy Chybie o mo
 29.06.2020 10:32Jacek JanuszDodano artykul Informacja o finansowaniu zadań oświa
 25.06.2020 14:15Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 69/WG/2020 Wójta Gminy
 25.06.2020 07:24Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 68/WG/2020 Wójta Gminy
 24.06.2020 09:53Jacek JanuszDodano artykul Termin i tematyka posiedzenia Komisji
 19.06.2020 12:01Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 67/WG/2020 Wójta Gminy
 17.06.2020 12:55Jacek JanuszDodano artykul Termin i tematyka posiedzenia Komisji
 16.06.2020 11:54Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 66/WG/2020 Wójta Gminy
 16.06.2020 10:06Jacek JanuszDodano artykul POSTANOWIENIE NR 43/2020 Komisarza Wy
 16.06.2020 08:12Jacek JanuszDodano artykul Zestawienie zmian w funduszu jednostk
 16.06.2020 08:11Jacek JanuszDodano artykul Rachunek zysków i strat jednostki (wa
 16.06.2020 08:10Jacek JanuszDodano artykul Informacja dodatkowa do sprawozdania
 16.06.2020 08:09Jacek JanuszDodano artykul SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samor
 16.06.2020 08:08Jacek JanuszDodano artykul Bilans wykonania budżetu jednostki sa
 16.06.2020 08:06Jacek JanuszDodano artykul Bilans jednostki budżetowej i samorzą
 15.06.2020 07:28Jacek JanuszDodano artykul OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBO
 12.06.2020 13:30Jacek JanuszDodano artykul Komunikat Urzędu Gminy w Chybiu z dni
 12.06.2020 10:30Jacek JanuszDodano artykul Informacja o stanie mienia komunalneg
 12.06.2020 10:29Jacek JanuszDodano artykul Sprawozdanie z wykonania planów finan
 12.06.2020 10:28Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr 4200/I/73/2020 I Składu Or
 12.06.2020 10:27Jacek JanuszUsunieto artykul Sprawozdanie z wykonania planów fin
 12.06.2020 10:27Jacek JanuszUsunieto artykul Informacja o stanie mienia komunaln
 12.06.2020 10:27Jacek JanuszDodano artykul Informacja o stanie mienia komunalneg
 12.06.2020 10:25Jacek JanuszDodano artykul Sprawozdanie z wykonania planów finan
 12.06.2020 10:24Jacek JanuszDodano artykul Sprawozdanie z wykonania budżetu Gmin
 12.06.2020 10:09Jacek JanuszDodano artykul Interpelacje z dnia 28.05.2020 r. (Ma
 12.06.2020 08:51Jacek JanuszDodano artykul OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHYBIE z dn
 10.06.2020 13:08Jacek JanuszDodano artykul Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dn
 10.06.2020 12:10Jacek JanuszDodano artykul Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
 10.06.2020 06:52Jacek JanuszDodano artykul Pismo Państwowej Komisji Wyborczej ZP
 05.06.2020 13:05Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 65/WG/2020 Wójta Gminy
 02.06.2020 12:47Jacek JanuszDodano artykul Termin i tematyka posiedzenia Komisji
 02.06.2020 12:36Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 64/WG/2020 Wójta Gminy
 02.06.2020 12:35Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 63/WG/2020 Wójta Gminy
 02.06.2020 12:33Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 62/WG/2020 Wójta Gminy
 02.06.2020 12:31Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 61/WG/2020 Wójta Gminy
 02.06.2020 09:33Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 60/WG/2020 Wójta Gminy
 02.06.2020 09:30Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 59/WG/2020 Wójta Gminy
 02.06.2020 09:15Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 58/WG/2020 Wójta Gminy
 01.06.2020 13:45Krzysztof KrzempekDodano kategorie RAPORT O STANIE GMINY
 01.06.2020 13:43Krzysztof KrzempekDodano artykul Raport o stanie Gminy Chybie - rok 20
 29.05.2020 07:39Jacek JanuszDodano artykul OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHYBIE o przet
 26.05.2020 10:07Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 57/WG/2020 Wójta Gminy
 26.05.2020 10:05Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 56/WG/2020 Wójta Gminy
 26.05.2020 07:20Jacek JanuszDodano artykul Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady G
 26.05.2020 07:19Jacek JanuszDodano artykul Termin i tematyka posiedzenia Komisji
 19.05.2020 12:33Jacek JanuszDodano artykul Ogłoszenie - dotacja dla GSW na 2020
 13.05.2020 11:18Jacek JanuszDodano artykul PROTOKÓŁ Z XV SESJI VIII KADENCJI RAD
 13.05.2020 11:15Jacek JanuszDodano artykul UCHWAŁA NR XVI/140/2020 RADY GMINY CH
 13.05.2020 11:14Jacek JanuszDodano artykul UCHWAŁA NR XVI/139/2020 RADY GMINY CH
 13.05.2020 11:13Jacek JanuszDodano artykul UCHWAŁA NR XVI/138/2020 RADY GMINY CH
 13.05.2020 11:12Jacek JanuszDodano artykul UCHWAŁA NR XVI/137/2020 RADY GMINY CH
 13.05.2020 11:10Jacek JanuszDodano artykul UCHWAŁA NR XVI/136/2020 RADY GMINY CH
 13.05.2020 11:06Jacek JanuszDodano artykul UCHWAŁA NR XVI/135/2020 RADY GMINY CH
 13.05.2020 11:05Jacek JanuszDodano artykul UCHWAŁA NR XVI/134/2020 RADY GMINY CH
 11.05.2020 12:47Jacek JanuszDodano artykul UCHWAŁA NR 129/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJ
 11.05.2020 12:39Jacek JanuszDodano artykul PISMO Państwowej Komisji Wyborczej z
 11.05.2020 12:37Jacek JanuszDodano artykul UCHWAŁA NR 129/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJ
 11.05.2020 12:26Jacek JanuszDodano artykul Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie
 11.05.2020 12:26Jacek JanuszDodano artykul Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficy
 11.05.2020 12:24Jacek JanuszDodano artykul Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie
 11.05.2020 11:54Jacek JanuszDodano artykul Rb-34S sprawozdanie z wykonania docho
 11.05.2020 11:52Jacek JanuszDodano artykul Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu
 11.05.2020 11:46Jacek JanuszDodano artykul Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania pla
 11.05.2020 11:39Jacek JanuszDodano artykul Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu
 08.05.2020 11:59Jacek JanuszDodano artykul Komunikat Państwowej Komisji Wyborcze
 04.05.2020 14:02Jacek JanuszDodano artykul Terminy i tematyka posiedzeń Komisji
 04.05.2020 07:12Jacek JanuszDodano artykul

PETYCJA- mierzmy zdalnie tem
 04.05.2020 07:12Jacek JanuszDodano artykul

PETYCJA- mierzmy zdalnie tem
 04.05.2020 07:11Jacek JanuszDodano artykul

PETYCJA- mierzmy zdalnie tem
 29.04.2020 13:41Jacek JanuszDodano artykul

PETYCJA- mierzmy zdalnie tem
 29.04.2020 13:17Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 55/WG/2020 Wójta Gminy
 29.04.2020 13:16Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 54/WG/2020 Wójta Gminy
 29.04.2020 13:12Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 53/WG/2020 Wójta Gminy
 29.04.2020 08:26Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 52/WG/2020 Wójta Gminy
 29.04.2020 08:26Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 51/WG/2020 Wójta Gminy
 29.04.2020 08:25Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 51/WG/2020 Wójta Gminy
 28.04.2020 12:33Jacek JanuszDodano artykul Interpelacja z dnia 03.03.2020 r. (Gr
 27.04.2020 14:04Jacek JanuszDodano artykul OGŁOSZENIE O NABORZE na na stanowisko
 27.04.2020 08:34Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 50/WG/2020 Wójta Gminy
 27.04.2020 08:31Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 49/WG/2020 Wójta Gminy
 27.04.2020 08:29Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 48/WG/2020 Wójta Gminy
 27.04.2020 08:27Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 47/WG/2019 Wójta Gminy
 21.04.2020 15:10Jacek JanuszDodano artykul Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady G
 21.04.2020 14:03Jacek JanuszDodano artykul Termin i tematyka posiedzenia Komisji
 21.04.2020 13:08Jacek JanuszDodano artykul POSTANOWIENIE NR 24/2020 Komisarza Wy
 20.04.2020 14:05Krzysztof KrzempekDodano artykul INFORMACJA WÓJTA GMINY CHYBIE z dnia
 16.04.2020 12:21Krzysztof KrzempekDodano artykul Obwieszczenie Państwowej Komisji Wybo
 14.04.2020 09:50Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 45/WG/2020 Wójta Gminy
 14.04.2020 09:47Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 42a/WG/2020 Wójta Gmin
 09.04.2020 10:16Krzysztof KrzempekDodano kategorie Prezydenckie 2020
 09.04.2020 10:15Krzysztof KrzempekDodano artykul OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chybie z dn
 08.04.2020 13:53Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 44/WG/2020 Wójta Gminy
 03.04.2020 11:09Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 43/WG/2020 Wójta Gminy
 03.04.2020 11:02Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 42/WG/2020 Wójta Gminy
 03.04.2020 10:49Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 41/WG/2020 Wójta Gminy
 03.04.2020 10:46Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 39/WG/2020 Wójta Gminy
 03.04.2020 10:46Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 38/WG/2020 Wójta Gminy
 03.04.2020 10:46Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 36/WG/2020 Wójta Gminy
 03.04.2020 10:46Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 33/WG/2019 Wójta Gminy
 03.04.2020 10:43Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr WG/39/2020 Wójta Gminy
 03.04.2020 10:36Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr WG/38/2020 Wójta Gminy
 03.04.2020 10:15Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr WG/36/2020 Wójta Gminy
 03.04.2020 10:09Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr WG/33/2019 Wójta Gminy
 03.04.2020 08:05Jacek JanuszDodano artykul OBWIESZCZENIE WÓJTA GM. CHYBIE o przy
 03.04.2020 07:57Jacek JanuszDodano artykul OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do spor
 03.04.2020 07:57Jacek JanuszDodano artykul OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do spor
 02.04.2020 14:22Jacek JanuszDodano artykul OGŁOSZENIE O NABORZE na na stanowisko
 02.04.2020 14:22Jacek JanuszDodano artykul OGŁOSZENIE O NABORZE na na stanowisko
 02.04.2020 14:21Jacek JanuszDodano artykul OGŁOSZENIE O NABORZE na na stanowisko
 02.04.2020 14:21Jacek JanuszDodano artykul OGŁOSZENIE O NABORZE na na stanowisko
 26.03.2020 12:32Jacek JanuszDodano artykul POSTANOWIENIE Nr 16/2020 KOMISARZA WY
 26.03.2020 08:01Jacek JanuszDodano artykul Interpelacja z dnia 10.03.2020 r. (Ja
 26.03.2020 07:59Jacek JanuszDodano artykul Interpelacja z dnia 03.03.2020 r. (Gr
 26.03.2020 07:53Jacek JanuszDodano artykul Interpelacja z dnia 03.03.2020 r. (Gr
 26.03.2020 07:41Jacek JanuszDodano artykul Interpelacja z dnia 25.02.2020 r. (Ma
 26.03.2020 07:15Jacek JanuszDodano artykul Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie
 26.03.2020 07:14Jacek JanuszDodano artykul Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu
 26.03.2020 07:13Jacek JanuszDodano artykul Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu
 26.03.2020 07:13Jacek JanuszUsunieto artykul Rb-28S sprawozdanie z wykonania pla
 26.03.2020 07:13Jacek JanuszUsunieto artykul Rb-27S sprawozdanie z wykonania pla
 26.03.2020 07:12Jacek JanuszDodano artykul Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu
 26.03.2020 07:10Jacek JanuszDodano artykul Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu
 17.03.2020 14:54Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr WG/35/2020 Wójta Gminy
 17.03.2020 14:54Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 34/WG/2020 Wójta Gminy
 17.03.2020 14:50Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 32/WG/2020 Wójta Gminy
 17.03.2020 14:50Jacek JanuszUsunieto artykul Zarządzenie Nr 32/WG/2020 Wójta Gmilicznik odwiedzin: 2843485