logo

Rejestr zmian
 20.04.2018 09:17Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 14/UG/18 Wójta Gminy C
 12.04.2018 14:58Jacek JanuszDodano artykul Terminy i tematyka posiedzeń Komisji
 12.04.2018 14:52Jacek JanuszDodano artykul Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady G
 09.04.2018 11:59Jacek JanuszDodano artykul Termin i tematyka posiedzenia Komisji
 09.04.2018 10:39Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 36/WG/2018 Wójta Gminy
 06.04.2018 09:32Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 38/WG/2018 Wójta Gminy
 05.04.2018 14:28Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 36/WG/2018 Wójta Gminy
 05.04.2018 14:24Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 37/WG/2018 Wójta Gminy
 05.04.2018 14:18Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 36/WG/2018 Wójta Gminy
 04.04.2018 13:57Jacek JanuszDodano artykul Termin i tematyka posiedzenia Komisji
 04.04.2018 12:49Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXIV/303/2018 Rady Gminy
 04.04.2018 12:44Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXIV/302/2018 Rady Gminy
 04.04.2018 12:41Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXIV/301/2018 Rady Gminy
 04.04.2018 12:41Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXIV/300/2018 Rady Gminy
 04.04.2018 12:22Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXIV/299/2018 Rady Gminy
 04.04.2018 12:21Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXIV/298/2018 Rady Gminy
 04.04.2018 12:18Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXIV/297/2018 Rady Gminy
 04.04.2018 12:10Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXIV/296/2018 Rady Gminy
 04.04.2018 12:04Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXIV/295/2018 Rady Gminy
 04.04.2018 12:01Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXIV/294/2018 Rady Gminy
 04.04.2018 12:00Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXIV/293/2018 Rady Gminy
 04.04.2018 11:56Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXIV/292/2018 Rady Gminy
 04.04.2018 11:55Jacek JanuszUsunieto artykul UCHWAŁA NR XXXIV/292/2018 RADY GMIN
 04.04.2018 11:55Jacek JanuszDodano artykul UCHWAŁA NR XXXIV/292/2018 RADY GMINY
 04.04.2018 11:47Jacek JanuszDodano artykul PROTOKÓŁ Z XXXIII SESJI VII KADENCJI
 26.03.2018 12:35Jacek JanuszDodano artykul Program Ograniczenia Niskiej Emisji d
 21.03.2018 15:03Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 34/WG/2018 Wójta Gminy
 21.03.2018 15:02Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 34/WG/2018 Wójta Gminy
 21.03.2018 12:00Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 33/WG/2018 Wójta Gminy
 21.03.2018 12:00Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 33/WG/2018 Wójta Gminy
 21.03.2018 09:05Jacek JanuszDodano artykul Terminy i tematyka posiedzeń Komisji
 16.03.2018 10:02Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie nr 32/WG/2018 Wójta Gminy
 16.03.2018 10:01Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie nr 32/WG/2018 Wójta Gminy
 16.03.2018 10:00Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie nr 31/WG/2018 Wójta Gminy
 16.03.2018 09:59Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie nr 31/WG/2018 Wójta Gminy
 16.03.2018 09:56Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie nr 31/WG/2018 Wójta Gminy
 16.03.2018 09:54Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie nr 29/WG/2018 Wójta Gminy
 16.03.2018 09:52Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie nr 32/WG/2018 Wójta Gminy
 16.03.2018 09:51Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie nr 31/WG/2018 Wójta Gminy
 16.03.2018 09:50Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie nr 30/WG/2018 Wójta Gminy
 16.03.2018 09:49Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie nr 29/WG/2018 Wójta Gminy
 16.03.2018 09:48Jacek JanuszUsunieto artykul Zarządzenie nr 32/WG/2018 Wójta Gmi
 16.03.2018 09:48Jacek JanuszUsunieto artykul Zarządzenie nr 30/WG/2018 Wójta Gmi
 16.03.2018 09:48Jacek JanuszUsunieto artykul Zarządzenie nr 31/WG/2018 Wójta Gmi
 16.03.2018 09:48Jacek JanuszUsunieto artykul Zarządzenie nr 29/WG/2018 Wójta Gmi
 16.03.2018 09:48Jacek JanuszUsunieto artykul Zarządzenie nr 32/WG/2018 Wójta Gmi
 16.03.2018 09:48Jacek JanuszUsunieto artykul Zarządzenie nr 31/WG/2018 Wójta Gmi
 16.03.2018 09:48Jacek JanuszUsunieto artykul Zarządzenie nr 29/WG/2018 Wójta Gmi
 16.03.2018 09:46Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie nr 32/WG/2018 Wójta Gminy
 16.03.2018 09:45Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie nr 31/WG/2018 Wójta Gminy
 16.03.2018 09:43Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie nr 29/WG/2018 Wójta Gminy
 16.03.2018 09:24Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie nr 32/WG/2018 Wójta Gminy
 16.03.2018 09:22Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie nr 31/WG/2018 Wójta Gminy
 16.03.2018 09:22Jacek JanuszUsunieto artykul Zarządzenie nr 29/WG/2018 Wójta Gmi
 16.03.2018 09:21Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie nr 29/WG/2018 Wójta Gminy
 16.03.2018 09:20Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie nr 30/WG/2018 Wójta Gminy
 16.03.2018 09:18Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie nr 29/WG/2018 Wójta Gminy
 13.03.2018 14:09Jacek JanuszDodano artykul Terminy i tematyka posiedzeń Komisji
 12.03.2018 08:53Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 27/WG/2018 Wójta Gminy
 12.03.2018 08:51Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 26/WG/2018 Wójta Gminy
 12.03.2018 08:50Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 25/WG/2018 Wójta Gminy
 12.03.2018 08:26Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 24/WG/2018 Wójta Gminy
 12.03.2018 08:20Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 23a/WG/2018 Wójta Gmin
 09.03.2018 08:51Jacek JanuszDodano artykul Obwieszczenie Wójta Gminy Chybie w sp
 09.03.2018 08:50Jacek JanuszDodano artykul Obwieszczenie Wójta Gminy Chybie w sp
 09.03.2018 08:50Jacek JanuszDodano artykul Obwieszczenie Wójta Gminy Chybie w sp
 09.03.2018 08:49Jacek JanuszDodano artykul Obwieszczenie Wójta Gminy Chybie w sp
 09.03.2018 08:46Jacek JanuszDodano artykul Obwieszczenie Wójta Gminy Chybie w sp
 09.03.2018 07:41Jacek JanuszDodano artykul Projekt Programu Ograniczenia Niskiej
 08.03.2018 14:39Jacek JanuszDodano artykul Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady G
 01.03.2018 09:46Jacek JanuszDodano artykul INSPEKTOR W REFERACIE INWESTYCJI, REM
 28.02.2018 11:16Jacek JanuszDodano artykul Informacja o wyniku naboru na stanowi
 27.02.2018 10:39Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 23/WG/2018 Wójta Gminy
 26.02.2018 07:50Jacek JanuszDodano artykul OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr I
 23.02.2018 12:59Jacek JanuszDodano artykul Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie
 23.02.2018 12:56Jacek JanuszDodano artykul Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniają
 23.02.2018 12:51Jacek JanuszDodano artykul Rb-ST sprawozdanie o stanie środków n
 23.02.2018 12:48Jacek JanuszDodano artykul Rb-PDP sprawozdanie z wykonania docho
 23.02.2018 12:46Jacek JanuszDodano artykul Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficy
 23.02.2018 12:44Jacek JanuszDodano artykul Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie
 23.02.2018 12:21Jacek JanuszDodano artykul Rb-34S sprawozdanie z wykonania docho
 23.02.2018 12:15Jacek JanuszUsunieto artykul Rb-28S sprawozdanie z wykonania pla
 23.02.2018 12:15Jacek JanuszDodano artykul Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu
 23.02.2018 12:15Jacek JanuszDodano artykul Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu
 23.02.2018 12:10Jacek JanuszDodano artykul Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu
 23.02.2018 08:02Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 22/WG/2018 Wójta Gminy
 23.02.2018 07:58Jacek JanuszDodano artykul OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHYBIE o przet
 22.02.2018 10:03Jacek JanuszDodano artykul PROTOKÓŁ Z XXXII SESJI VII KADENCJI R
 22.02.2018 10:02Jacek JanuszDodano artykul PROTOKÓŁ Z XXXI SESJI VII KADENCJI RA
 22.02.2018 09:54Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXIII/291/2018 Rady Gminy
 22.02.2018 09:49Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXIII/290/2018 Rady Gminy
 22.02.2018 09:47Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXIII/289/2018 Rady Gminy
 22.02.2018 09:45Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXIII/288/2018 Rady Gminy
 22.02.2018 09:44Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXIII/287/2018 Rady Gminy
 22.02.2018 09:43Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXIII/286/2018 Rady Gminy
 22.02.2018 09:41Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXIII/285/2018 Rady Gminy
 22.02.2018 09:17Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXIII/284/2018 Rady Gminy
 22.02.2018 09:15Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXIII/283/2018 Rady Gminy
 22.02.2018 09:13Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXIII/282/2018 Rady Gminy
 22.02.2018 09:12Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXIII/281/2018 Rady Gminy
 22.02.2018 09:11Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXIII/280/2018 Rady Gminy
 22.02.2018 09:07Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXIII/279/2018 Rady Gminy
 21.02.2018 14:57Jacek JanuszDodano artykul Lista kandydatów którzy spełniają wym
 20.02.2018 16:07Jacek JanuszDodano artykul Obwieszczenie Wójta Gminy Chybie z dn
 20.02.2018 07:47Jacek JanuszDodano kategorie REKRUTACJA W URZĘDZIE
 20.02.2018 07:45Jacek JanuszDodano artykul PODINSPEKTOR W REFERACIE ORGANIZACYJN
 20.02.2018 07:42Jacek JanuszDodano kategorie REKRUTACJA W URZĘDZIE
 20.02.2018 07:42Jacek JanuszDodano kategorie REKRUTACJA W URZĘDZIE
 20.02.2018 07:41Jacek JanuszUsunieto kategorie REKRUTACJA W URZĘDZIE
 20.02.2018 07:41Jacek JanuszDodano kategorie REKRUTACJA W URZĘDZIE
 14.02.2018 07:50Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 21/WG/2018 Wójta Gminy
 14.02.2018 07:50Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 21/WG/2017 Wójta Gminy
 14.02.2018 07:48Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 20/WG/2018 Wójta Gminy
 14.02.2018 07:42Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 19/WG/2018 Wójta Gminy
 09.02.2018 08:57Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 18/WG/2018 Wójta Gminy
 09.02.2018 08:50Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 16/WG/2018 Wójta Gminy
 08.02.2018 14:42Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 14/WG/2018 Wójta Gminy
 02.02.2018 12:24Krzysztof KrzempekDodano artykul Ogłoszenie o naborze na wolne stanowi
 01.02.2018 15:31Krzysztof KrzempekDodano artykul Terminy i tematyka posiedzeń Komisji
 01.02.2018 15:30Krzysztof KrzempekDodano artykul Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady G
 30.01.2018 14:37Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 15/WG/2018 Wójta Gminy
 30.01.2018 14:32Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 14/WG/2018 Wójta Gminy
 30.01.2018 14:26Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 13/WG/2018 Wójta Gminy
 30.01.2018 14:22Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 11/WG/2018 Wójta Gminy
 30.01.2018 14:18Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 10/WG/2018 Wójta Gminy
 30.01.2018 14:15Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 7/WG/2018 Wójta Gminy
 30.01.2018 14:11Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 6/WG/2018 Wójta Gminy
 30.01.2018 14:04Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 164/WG/2017 Wójta Gmin
 30.01.2018 13:58Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 163/WG/2017 Wójta Gmin
 26.01.2018 10:42Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 12/WG/2018 Wójta Gmin
 24.01.2018 15:13Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr 4200/I/35/2018 z dnia 22 s
 24.01.2018 15:11Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr 4200/I/36/2018 z dnia 22 s
 24.01.2018 15:07Jacek JanuszDodano artykul Uchwały Nr 4200/I/35/2018 z dnia 22 s
 23.01.2018 12:01Jacek JanuszDodano artykul OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO o wy
 22.01.2018 11:30Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 9/WG/2018 Wójta Gminy
 18.01.2018 15:01Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 8/WG/2018 Wójta Gminy
 18.01.2018 07:51Jacek JanuszDodano artykul URZĄD GMINY W CHYBIU - dane teleadres
 17.01.2018 15:25Jacek JanuszDodano artykul Opiniowanie projektu "Programu opieki
 16.01.2018 13:18Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 3/UG/18 Wójta Gminy Ch
 16.01.2018 13:18Jacek JanuszUsunieto artykul Zarządzenie Nr 3/UG/18 Wójta Gminy
 16.01.2018 13:16Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 3/UG/18 Wójta Gminy Ch
 16.01.2018 13:16Jacek JanuszUsunieto artykul Zarządzenie Nr 3/UG/2018 Wójta Gmin
 16.01.2018 13:15Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 3/UG/2018 Wójta Gminy
 15.01.2018 14:56Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 168/WG/2017 Wójta Gmin
 12.01.2018 07:04Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 1/UG/18 Wójta Gminy Ch
 09.01.2018 11:07Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 4/WG/2018 Wójta Gminy
 09.01.2018 11:02Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 167/WG/2017 Wójta Gmin
 05.01.2018 13:20Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 1/UG/18 Wójta Gminy Ch
 04.01.2018 13:46Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 5/WG/2018 Wójta Gminy
 04.01.2018 12:40Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 3/WG/2018 Wójta Gminy
 04.01.2018 12:38Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 2/WG/2018 Wójta Gminy
 04.01.2018 12:35Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 1/WG/2018 Wójta Gminy
 04.01.2018 12:31Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 166/WG/2017 Wójta Gmin
 02.01.2018 08:50Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 49/UG/17 Wójta Gminy C
 29.12.2017 11:48Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 165/WG/2017 Wójta Gmin
 29.12.2017 11:41Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXII/278/2017 Rady Gminy
 29.12.2017 11:40Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXII/277/2017 Rady Gminy
 29.12.2017 11:39Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXII/276/2017 Rady Gminy
 29.12.2017 11:38Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXII/275/2017 Rady Gminy
 29.12.2017 11:36Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXII/274/2017 Rady Gminy
 29.12.2017 11:35Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXII/273/2017 Rady Gminy
 29.12.2017 11:33Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXII/272/2017 Rady Gminy
 29.12.2017 11:30Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXII/271/2017 Rady Gminy
 29.12.2017 11:28Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXII/270/2017 Rady Gminy
 29.12.2017 11:27Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXII/269/2017 Rady Gminy
 29.12.2017 11:25Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXII/268/2017 Rady Gminy
 19.12.2017 15:32Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr 4200/I/225/2017 z dnia 11
 19.12.2017 15:30Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr 4200/I/224/2017 z dnia 11
 19.12.2017 15:27Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr 4200/I/223/2017 z dnia 11
 15.12.2017 12:05Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 161/WG/2017 Wójta Gmin
 15.12.2017 07:43Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 159/WG/2017 Wójta Gmin
 12.12.2017 16:29Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 160/WG/2017 Wójta Gmin
 11.12.2017 11:35Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 156a/WG/2017 Wójta Gmi
 08.12.2017 08:26Jacek JanuszDodano artykul Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady G
 08.12.2017 08:26Jacek JanuszUsunieto artykul Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady
 08.12.2017 07:05Jacek JanuszDodano artykul Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora
 07.12.2017 14:05Jacek JanuszDodano artykul Terminy i tematyka posiedzeń Komisji
 07.12.2017 14:04Jacek JanuszDodano artykul Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady G
 07.12.2017 13:25Jacek JanuszDodano artykul Program Ochrony Środowiska dla Gminy
 06.12.2017 14:35Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 156/WG/2017 Wójta Gmin
 06.12.2017 14:35Jacek JanuszUsunieto artykul Zarządzenie Nr 156/WG/2017 Wójta Gm
 06.12.2017 14:35Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 156/WG/2017 Wójta Gmin
 06.12.2017 14:33Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 155/WG/2017 Wójta Gmin
 06.12.2017 08:30Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 158/WG/2017 Wójta Gmin
 06.12.2017 08:29Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 157/WG/2017 Wójta Gmin
 06.12.2017 08:08Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXI/267/2017 Rady Gminy C
 06.12.2017 08:03Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXI/266/2017 Rady Gminy C
 06.12.2017 08:00Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXI/265/2017 Rady Gminy C
 06.12.2017 07:56Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXI/264/2017 Rady Gminy C
 06.12.2017 07:52Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXI/263/2017 Rady Gminy C
 06.12.2017 07:50Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXI/262/2017 Rady Gminy C
 06.12.2017 07:43Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXI/261/2017 Rady Gminy C
 06.12.2017 07:36Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXI/260/2017 Rady Gminy C
 05.12.2017 14:29Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXI/259/2017 Rady Gminy C
 05.12.2017 14:17Jacek JanuszDodano artykul Uchwała Nr XXXI/258/2017 Rady Gminy C
 05.12.2017 12:16Jacek JanuszDodano artykul PROTOKÓŁ Z XXX SESJI VII KADENCJI RAD
 01.12.2017 13:23Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 154/WG/2017 Wójta Gmin
 30.11.2017 13:23Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 153/WG/2017 Wójta Gmin
 30.11.2017 13:21Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 152/WG/2017 Wójta Gmin
 30.11.2017 13:14Jacek JanuszDodano artykul Zarządzenie Nr 151/WG/2017 Wójta Gminlicznik odwiedzin: 1706235